Tình huống điều chỉnh hợp đồng – học tiếng Anh xuất nhập khẩu


Xuất nhập khẩu là ngành kinh tế đặc thù cần phải sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, học tiếng Anh xuất nhập khẩu là điều cần thiết, và bắt buộc để công việc thuận lợi hơn cũng như có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Trong bài viết này, Aroma xin chia sẻ một đoạn hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu về vấn đề điều chỉnh hợp đồng. Mời các bạn cùng theo dõi!

Tinh-huong-dieu-chinh-hop-dong-hoc-tieng-anh-xuat-nhap-khau

Cùng học tiếng Anh xuất nhập khẩu với tình huống điều chỉnh hợp đồng!

A: Good morning! My name is David, legal department from A company. (Xin chào! Tôi là David, bộ phận pháp chế của công ty A.)

B: Hello! How can I help you, Mr. David? (Xin chào! Tôi có thể giúp gì anh, Mr. David?)

A: Today, I’m going to discuss some terms in the contract which negotiated between your company and A company last week. Here’s my authority paper. (Hôm nay tôi đến để thảo luận một số điều khoản trong hợp đồng đã được đàm phán giữa công ty ông và công ty A tuần trước. Đây là giấy ủy quyền của tôi.)

B: What’s problem with this contract? (Hợp đồng có vấn đề gì à?)

A: No problem with this contract, we would like to change the commodity term, quantity in detail. (Hợp đồng không có vấn đề gì, chúng tôi chỉ muốn thay đổi điều khoản về hàng hóa, cụ thể là số lượng).

B: Could you make a detail? (Ông có thể nói rõ hơn được không?)

A: We would like to reduce 1 ton of watermelon to ½ ton of watermelon. (Chúng tôi muốn giảm 1 tấn dưa hấu xuống còn nửa tấn.)

B: Why? (Tại sao thế?)

A: Now we are halting some production steps. (Hiện tại công ty chúng tôi đang tạm dừng một số công đoạn sản xuất.)

B: I don’t agree with you. If not, you have to increase the unit price. (Tôi không đồng ý. Nếu không, các anh phải tăng đơn giá lên.)

A: How much would you like to increase? (Ông muốn bao nhiêu?)

B: 7$ per kilogram. (7$ cho mỗi kg.)

A: This price isn’t reasonable. (Giá đó không hợp lý lắm.)

B: So keep the quantity of watermelon negotiated. (Vậy thì giữ nguyên số dưa hấu mà chúng ta đã thỏa thuận.)

A: Alright, I will discuss with my director and reply you soon. (Thôi được, tôi sẽ trao đổi lại với giám đốc và phản hồi ông sớm).

B: OK, we’re looking forward to hearing from you. (Ok, chúng tôi mong chờ tin của ông…)

Trên đây là đoạn hội thoại mẫu trong tình huống điều chỉnh hợp đồng xuất nhập khẩu. Hy vọng bạn đã hình dung được tình huống này trong thực tiễn giao tiếp. Và đừng quên hoc tieng anh xuat nhap khau mỗi ngày hoặc tham gia các khóa học tiếng Anh giao tiếp để đạt hiệu quả tối đa nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *