Bài luận tiếng anh về biến đổi khí hậu


Bài luận tiếng anh về biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Recently, climate change (CC) has been deeply affecting the economic, political and social life of Vietnam. Especially, the recent drought and saline intrusion in the Mekong Delta region is seriously affecting the economy heavily dependent on agricultural production in our country.

According to climate change projections, in the next few years, Vietnam may be one of the countries that will suffer the most from climate change in the next few decades, such as sea ​​level rise, especially in coastal areas. Therefore, the study of application of timely adaptation solutions in Vietnam is a necessary issue today.

Bài luận tiếng anh về biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Bài luận tiếng anh về biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Vietnam is among the 10 countries most severely affected by climate change in the past 20 years because of storms, floods and landslides. According to the Climate Risk Index published by Germanwatch (Germany) in December 2015. Accordingly, the Mekong Delta is 1 of 3 plains in the world most vulnerable due to natural impacts, such as sea level rise, next to the Nile Delta (Egypt) and Ganges River Delta (Bangladesh). The impact of climate change on Vietnam is very clear and very serious. This is also an existing risk for the goal of poverty reduction. Some Recognized numbers can be mentioned: when the sea level rises by 1 meter, about 5.3% of natural area, 10.8% of the population, 10 , 2% of GDP, 10.9% of urban areas, 7.2% of agricultural area and 28.9% of lowland areas will be affected.

In addition, climate change also affects forest resources, causing risks such as forest fires, resource damage, increasing greenhouse gas emissions; impact on load capacity, durability, safety of infrastructure; seriously affecting land resources, increasing the phenomenon of erosion, leaching, river and coastal erosion.

The best solution to solve the CC cannot be given in the soonest time. The best way is to set up communication activities to acknowledge to the people. Then, they know how to protect the environment and their lives also.

Thời gian gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang có những ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Đặc biệt là hiện tượng thời tiết tiêu cực như: hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa qua đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế vốn đã phụ thuộc nhiều vào nền sản xuất nông nghiệp của nước ta.Thời gian gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang có những ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Đặc biệt là hiện tượng thời tiết tiêu cực như: hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa qua đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế vốn đã phụ thuộc nhiều vào nền sản xuất nông nghiệp của nước ta.

Theo những dự đoán về tác động của biến đổi khí hậu, trong một vài thập niên tới, Việt Nam có thể là một trong những quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc biến đổi khí hậu, như mực nước biển dâng, đặc biệt tại các vùng ven biển. Do vậy, việc nghiên cứu ứng dụng các giải pháp thích ứng kịp thời ở Việt Nam là vấn đề cần thiết hiện nay.

Việt Nam nằm trong 10 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH trong vòng 20 năm qua vì bão, lũ và sạt lở đất. Theo Chỉ số Rủi ro Khí hậu do tổ chức Germanwatch (Đức) công bố vào hồi tháng 12/2015. Theo đó, ĐBSCL là 1 trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do các tác động thiên nhiên mang lại. Đây có thể coi là vùng chịu nhiều ảnh hưởng nhất trên mảnh đất hình chữ S. Tác động của BĐKH đến Việt Nam là rất rõ ràng, rất nghiêm trọng. Đây cũng là nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xoá đói giảm nghèo của chương trình hành động thường niên của chính phủ. Những con số biết nói có thể kể đến: khi nước biển dâng cao 1m, ước chừng 5,3% diện tích tự nhiên, 10,8% dân số, 10,2% GDP, 10,9% vùng đô thị, 7,2% diện tích nông nghiệp và 28,9% vùng đất thấp sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, BĐKH còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên rừng, gây ra nguy cơ như cháy rừng, gây thiệt hại tới nguồn tài nguyên, tăng lượng khí thải nhà kính; tác động tới chất lượng của cơ sở hạ tầng, làm giảm chất lượng của những công trình xây dựng. Tác động từ sự thay đổi khí hậu làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn tài nguyên đất qua quá trình gia tăng hiện tượng xói mòn đất, rửa trôi, sạt lở bờ sông, bờ biển…Chính những thay đổi đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống: bệnh tật, đói nghèo luôn thường trực.

Để đưa ra những giải pháp chống biến đổi khí hậu trong thời gian ngắn rõ ràng là điều không thể thực hiện. Thay vào đó, cách làm hiệu quả nhất là sử dụng truyền thông làm công cụ truyền tải nội dung rõ ràng nhất về tầm quan trọng của BDKH. Từ đó tăng nhận thức của người dân trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Xem thêm: Bài luận tiếng anh về chủ đề giới thiệu bản thân


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *