Bài viết giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh


Trong cuộc sống có rất nhiều lúc bạn phải gặp tình huống phải viết bài viết giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh. Hãy cùng tham khảo cách viết dưới đây nhé:

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh

BÀI VIẾT VỀ BẢN THÂN BẰNG TIẾNG ANH

Cấu trúc của một bài viết giới thiệu về bản thân mà các bạn có thể tham khảo:

1. My name – age – address (Họ tên – tuổi – nơi ở)
2. My family – how many people – what they do (Gia đình – bao nhiêu người
3. What I do – what I like – my personality , etc. (Tôi làm gì – tôi thích gì – tính cách của tôi v.v…)
4. What I wish to achieve in the future – Why? (Tôi muốn đạt được gì trong tương lai? Tại sao?)
5. The end. (Kết bài)


Bài viết mẫu:
My name is Long and I’m a Vietnamese. I am twenty-four years old. I live in Ho Chi Minh city in the south of Vietnam.

I have a big family with six people. I have two sisters and a brother. My sisters are older and my brother is younger than me. My father is a teacher at a secondary school. He has worked for 35 years in the field and he is my biggest role model in life. My mother is a housewife. She is nice and she is really good at cooking. I love my family so much.
I’m a generous and easy-going person but when it comes to work I’m a competitive perfectionist. I’m also an optimistic and outgoing person so I have many friends and other social relationships. I enjoy reading, writing and doing math. I decided to become a Civil Engineer because I have always been fascinated by bridges, buildings, and skyscrapers. A degree in Civil Engineering enables me to achieve my goals and also gives me an opportunity to make a difference in the community.

Five years from now, I want to become a project manager of a construction project. As a project manager, my primary goals are managing people, set budgets, and making decisions of all kinds. I also want to speak English fluently so I can work with people from different countries.

Bài dịch:

Tên tôi là Long và tôi là một Việt Nam. Tôi hai mươi bốn tuổi. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam.

Tôi có một gia đình lớn với sáu người. Tôi có hai chị gái và một em trai. Hai chị tôi lớn tuổi hơn và em trai tôi nhỏ tuổi hơn tôi. Cha tôi là một giáo viên tại một trường cấp 2. Ông đã làm việc 35 năm trong lĩnh vực này và ông là hình mẫu lớn nhất của tôi trong cuộc sống. Mẹ tôi là một bà nội trợ. Bà rất hiền và thực sự rất giỏi nấu ăn. Tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm.

Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng anh của mình bằng cách học tại http://aroma.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-tai-ha-noi/ đến với khóa học tiếng anh giao tiếp này chắc chắn, chỉ trong 2 tháng là bạn sẽ có một nền tảng tiếng anh cơ bản.

Tôi là một người rộng lượng và dễ tính nhưng khi làm việc tôi là một người cầu toàn có tính cạnh tranh. Tôi cũng là một người lạc quan và hướng ngoại nên tôi có nhiều bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác. Tôi thích đọc, viết và làm toán. Tôi quyết định trở thành một kỹ sư dân sự vì tôi đã luôn bị cuốn hút bởi những cây cầu, tòa nhà, và nhà cao tầng. Việc có tấm bằng Kỹ thuật Xây dựng cho phép tôi đạt được những mục tiêu của mình và cũng mang lại cho tôi cơ hội để tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng.

Năm năm sau, tôi muốn trở thành một người quản lý dự án của một dự án xây dựng. Là một người quản lý dự án, mục tiêu chính của tôi là quản lý con người, ngân sách theo quy định và đưa ra quyết định cho tất cả mọi vấn đề. Tôi cũng muốn nói tiếng Anh lưu loát để có thể làm việc với những người từ các nước khác nhau.

Có rất nhiều cách để tự giới thiệu về bản thân, trên đây chỉ là một cấu trúc mẫu để tham khảo. Hãy linh động và sáng tạo trong bài viết giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh của mình nhé!

 Bài viết khác liên quan:

Tham khảo series các bài luận tiếng anh hay


Comments(28)
  1. vi van giap 07/05/2017
  2. trần mạnh sang 03/08/2017
  3. Khanh Ly Nguyen 08/08/2017
  4. Năm nay đúp rùi 26/12/2017
  5. Năm nay đúp rùi 26/12/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *