Viết về sở thích chơi bóng đá, trượt tuyết và bowling


Chơi thể thao rất vui và cũng giúp cơ thể nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần. Vậy bạn có thích chơi bóng đá, trượt tuyết và bowling như người bạn dưới đây? Hãy cùng aroma tham khảo bài viết về sở thích bằng tiếng Anh này nhé!

 Viet ve so thich choi bong da truot tuyet va bowling

Viết về sở thích chơi bóng đá, trượt tuyết và bowling

I have some hobbies. For example, listening to music, eating, sleeping, but my favorite hobby is playing sports. There are some sports I like.

First, I love soccer. Soccer is the most favorite sports. Recently, I play soccer in local team every Thursday. And yesterday, our local team participate in a soccer tournament which is held in Yomiuri Land. There, I got two goal. I was very happy when I got the goal. For the moment, I play soccer. We got some uniform because we were champions yesterday. The yellow uniform is my valuable thing. Soccer is indispensable for me.

Second, I love snow board. When I was 11 years old, my father took me to Naeba in Nigata prefecture. In those days, I don’t like snow board but I like it little by little. Now I go to Nagano every winter to do snow board. This year, I am going to do snow board many times. My snow board mates are my friends, and my father or brother. I can’t wait doing snow board in December.

Third, I like bowling. Recently, I often play bowling. My local friends also like bowling so we go bowling twice a week. My highest score is 261. This score is best score in local. I don’t want to lose so I practicing very hard. But I must pay some money to play bowling so I think I should work hard to play bowling. I am going to buy my bowling shoes because I want to play bowling seriously. I will go to play bowling in next Sunday night. I can’t wait.

In conclusion, I like the sports very much. Nobody beats me in soccer, snow board, and bowling.

Bài dịch:

Tôi có một số sở thích. Ví dụ, nghe nhạc, ăn uống, ngủ, nhưng sở thích yêu thích của tôi là chơi thể thao. Có một số môn thể thao mà tôi thích.

Trước hết, tôi yêu bóng đá. Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất. Gần đây, tôi chơi bóng đá trong đội địa phương vào mỗi thứ Năm. Và ngày hôm qua, đội bóng địa phương của chúng tôi tham gia vào một giải đấu bóng đá được tổ chức tại Yomiuri Land. Ở đó, tôi đã ghi hai bàn thắng. Tôi rất vui khi tôi ghi được bàn thắng. Hiện tại, tôi chơi bóng đá. Chúng tôi đã có một vài bộ đồng phục bởi vì chúng tôi đã vô địch ngày hôm qua. Bộ đồng phục màu vàng là thứ quý giá của tôi. Bóng đá là không thể thiếu đối với tôi.

Thứ hai, tôi thích trượt tuyết. Khi tôi 11 tuổi, cha tôi đưa tôi đến Naeba ở quận Nigata. Trong những ngày đó, tôi không thích trượt tuyết ngay nhưng tôi đã thích nó từng chút một. Bây giờ tôi đi đến Nagano mỗi mùa đông để trượt tuyết. Năm nay, tôi sẽ trượt tuyết nhiều lần. Người bạn đồng hành của tôi là bạn tôi, và cha hoặc anh trai tôi. Tôi không thể chờ trượt tuyết vào tháng 12 nữa.

Thứ ba, tôi thích chơi bowling. Gần đây, tôi thường chơi bowling. Bạn bè nơi tôi sống cũng thích chơi bowling nên chúng tôi chơi bowling hai lần một tuần. Điểm số cao nhất của tôi là 261. Điểm số này là điểm số cao nhất ở khu vực. Tôi không muốn thua nên tôi tập luyện rất chăm chỉ. Nhưng tôi phải trả tiền để chơi bowling vì vậy tôi nghĩ rằng tôi nên làm việc chăm chỉ để chơi bowling. Tôi sẽ mua giày bowling vì tôi muốn chơi bowling một cách nghiêm túc. Tôi sẽ đi chơi bowling vào tối Chủ nhật tới. Tôi không thể chờ đợi được.

Tóm lại, tôi rất thích thể thao. Không ai ngăn được tôi chơi bóng đá, trượt tuyết và chơi bowling.

Bạn hẳn nhận thấy người bạn này đã rất đam mê thể thao và sẵn sàng viet ve so thich của mình. Còn bạn thì sao? Bạn hãy chia sẻ sở thích của bản thân mình bằng tiếng Anh với AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *