CÂU TỎ TÌNH BẰNG TIẾNG ANH


Khi một tình cảm nào đó đã chín muồi, chạm đến ranh giới của tình yêu, những người yêu nhau sẽ tỏ tình với đối phương để hai trái tim cùng chung nhịp đập. Những câu tỏ tình ngọt ngào và ấn tượng sẽ tăng khả năng thành công cho màn tỏ tình. Những câu tỏ tình bằng tiếng Anh dưới đây sẽ giúp bạn cưa đổ đối phương ngay trong tích tắc.

Những câu tỏ tình bằng tiếng Anh

Những câu tỏ tình bằng tiếng Anh

Những câu tỏ tình bằng tiếng Anh cực ngôn tình

  1. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

Anh đã từng nghĩ rằng những giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật, nhưng nó đã nhanh chóng thay đổi khi anh phải lòng em.

  1. I love you with know how, why ,or even from where…

Anh yêu em không cần biết bằng cách nào, tại sao và bắt đầu từ đâu

  1. If I could change the alphabet, I would put U and I together!

Nếu anh có thể thay đổi bảng chữ cái. Anh sẽ đặt U và I cạnh nhau

  1. You look great today. How did I know? Because you look great everyday.

Em rất đẹp hôm nay. Làm thế nào anh biết điều đó ư? Bởi vì mỗi ngày em đều đẹp

  1. When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you I’ll always be there for you!!

Khi quá khứ chỉ toàn những niềm đau và tương lai chỉ toàn những sợ hãi, hãy nhìn về phía anh, anh luôn bên cạnh em

  1. What is love? Those who don’t like it call it responsibility. Those who play with it call it a game. Those who don’t have it call it a dream. Those who understand it call it destiny. And me, I call it you.

Tình yêu là gì? Ai không thích nó, họ gọi nó lá trách nhiệm. Ai chơi với đùa cợt với nó thì gọi nó là trò chơi. Ai không có nó, họ xem nó là một giấc mơ. Ai thấu hiểu nó, gọi nó là số phận. Với anh, anh gọi nó là em.

  1. There are two reasons why I wake up in the morning: my alarm clock and you.

Có hai lí do kéo anh thức dây mỗi buổi sáng: đồng hồ báo thức và em.

  1. Great minds contain ideas, solutions and reasons; scientific minds contain formulas, theories and figures; my mind contains only you!

Những đầu óc thiên tài chứa đựng những ý tưởng, cách giải quyết và những nguyên nhân, những đầu óc khoa học chứa đựng những công thức, lí tuyết và số liệu, đầu óc của anh chỉ nghĩ về em!

  1. Everyday, when God opens the door of Heaven, he saw me and asked: ”What is your wish for today?!” I said: Lord! Please take care of the one reading this message!

Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa của thiên đường, ngài thấy anh và hỏi: “ Điều ước hôm nay của con là gì ?” Anh nói rằng: “ Xin ngài hãy phù hộ người đọc được tin nhắn này.”

  1. I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life.

Anh chắc rằng đó không phải là điều dễ dàng. A cũng chắc rằng đến một thời điểm nào đó, ai trong chúng ta sẽ muốn từ bỏ. Nhưng anh cũng chắc chắn một điều rằng nếu anh không tỏ tình với em, anh sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.

Mong rằng những câu tỏ tình bằng tiếng Anh này sẽ giúp bạn có một màn tỏ tình thành công. Đường đến trái tim không giới hạn ngôn ngữ. Tỏ tình bằng một thứ tiếng khác là một cách gây ấn tượng rất tốt, biết đâu nàng lại ngưỡng mộ trình tiếng Anh của bạn. Học ngay và cưa đổ nàng ngay nào!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *