Lợi và hại của việc học tiếng Anh căn bản theo nhóm


Có rất nhiều cách để học tiếng Anh hiệu quả, trong số đó có việc lập ra các nhóm tự học. Tuy nhiên, đối với việc hoc tieng anh can ban, học nhóm đem đến cả lợi ích cũng như những bất lợi cho mỗi người trong nhóm.

học tiếng anh căn bản

Nói về lợi ích của việc học tiếng Anh theo nhóm, có thể liệt kê ra rất nhiều điều kiện lý tưởng:

Ví dụ như một môi trường học tập rất hoàn hảo về mặt lý thuyết. Nếu mỗi người tham gia vào trong nhóm tuân theo những quy tắc mà nhóm đặt ra, tất cả bọn họ đều sẽ đạt được một điều gì đó có lợi cho bản thân.

Học tập trong một nhóm nhỏ giúp cho mỗi thành viên tham gia một cách tích cực vào việc học. Việc đọc hiểu và chuẩn bị tài liệu trước mỗi buổi học theo một thời hạn nhất định sẽ tạo ra hiệu quả rất lớn đối với việc ôn tập kiến thức cũ và tiếp thu kiến thức mới, điều rất quan trọng đối với việc học tiếng Anh căn bản. Chắc hẳn bạn sẽ không muốn và sẽ không thể học tiếng Anh cùng với người chưa hề chuẩn bị gì và không có ý thức chuẩn bị bài đúng không?

Thêm vào đó, khi ngồi với nhau, các thành viên có thể chia sẻ ý tưởng cũng như giải quyết các vấn đề khó hiểu mà khi học một mình không thể tìm ra đường hướng. Hơn nữa, do lượng kiến thức tiếng Anh cơ bản cũng rất phong phú và đa dạng, giải thích một khái niệm cho thành viên khác cũng chính là ghi sâu thêm kiến thức đó vào bộ nhớ của bản thân. Việc giải thích rõ ràng và dõng dạc trước một nhóm người đồng thời cũng rèn luyện cho bạn khả năng thuyết trình trước đám đông và tăng thêm sự tự tin của bạn.

Nếu như học một mình, thành viên đó có thể sẽ không nhìn thấy điểm khuyết thiếu trong kiến thức của mình, và việc học tiếng Anh dù có tiến triển, nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi một lượng kiến thức không nhỏ do không thể ôn tập một cách đầy đủ.

Tuy vậy, học theo nhóm cũng tồn tại một số bất lợi tiềm tàng. Học theo nhóm chỉ thực sự hiệu quả khi tất cả mọi người thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.

Nếu một hoặc hai thành viên có trình độ thấp hơn những người còn lại, hoặc trình độ của họ sẽ được tăng lên hoặc chính họ sẽ giảm hiệu quả của mỗi buổi học nhóm xuống.

Không chỉ vậy, học tiếng anh cơ bản chú trọngnhất đến nền tảng kiến thức cá nhân vững chắc. Nhưng học theo một nhóm, với các thời hạn định mức giống nhau trong khi có sự khác nhau về trình độ sẽ tạo nên một khoảng cách giữa những người tiếp thu nhanh với người có tốc độ học chậm hơn. Về lâu dài điều này sẽ tạo ra một sự rời rạc trong nhóm.

Dù sao đi chăng nữa, đạt được hiệu quả cao hay không phụ thuộc phần lớn vào thái độ học tập của chính người học.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *