Download giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kế toán Accounting Principles


Bạn đã thuộc lòng tất cả 7 nguyên tắc của hạch toán kế toán. Tuy nhiên, việc bạn hiểu lúc này thông qua các tài liệu đã được dịch sẵn. Vậy bạn có muốn tìm hiểu một cuốn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kế toán cũng trình bày về vấn đề này? Hãy xem ngay Accounting Principles: A Business Perspective, Financial Accounting (Chapter 1-18). Bạn sẽ không chỉ hiểu thêm về nguyên lý kế toán mà còn biết thêm về ngôn ngữ kinh doanh.

download-giao-trinh-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-accounting-principler

Tại sao bạn cần giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kế toán Accounting Principles?

Accounting Principles: A Business Perspective, Financial Accounting được xuất bản bởi Hermanson, Edwards và Maher. Cuốn sách này được xuất bản nhằm cung cấp cho người yêu thích và quan tâm đến lĩnh vực kế toán tài chính tìm hiểu các kiến thức cơ bản và cần thiết.

Từ trước đến nay, bạn đã biết các nguyên tắc nào trong hạch toán kế toán? 7 nguyên tắc kế toán mà bạn được học: nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc hoạt động liên tục, nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc thận trọng và nguyên tắc trọng yếu. Với Accounting Principles: A Business Perspective, Financial Accounting, bạn cũng sẽ đượ tìm hiểu lại các nguyên tắc này. Ngoài ra, bạn sẽ vô cùng ấn tượng khi giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kế toán này còn dạy cho bạn ngôn ngữ kinh doanh. Bạn sẽ được tìm hiểu các thuật ngữ và khái niệm được sử dụng trong các quyết định kinh doanh, cách chuẩn bị các thông tin kế toán cần thiết, các bản báo cáo tài chính theo quy định quốc tế.

Đặc biệt bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn các vấn đề thông qua các bản báo cáo tài chính kế toán, nếu bạn đang cần ra quyết định kinh doanh thông qua các con số, Accounting Principles: A Business Perspective, Financial Accounting sẽ giúp đỡ bạn. Thông qua giáo trình này, những con số, chỉ số tài chính sẽ trở nên sống động và “biết nói”.

Bộ giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kế toán Accounting Principles: A Business Perspective, Financial Accounting mà aroma giới thiệu sau đây giống như một cuốn sách giáo khoa mở, bạn có thể học tập kiến thức, tìm hiểu thuật ngữ, ôn luyện với các bài tập và tự kiểm tra kiến thức với nhiều cách thức khác nhau.

Nội dung 18 chương của Accounting Principles: A Business Perspective, Financial Accounting

Bộ giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kế toán này gồm 18 chương để bạn học hỏi kiến thức và sẽ thật tuyệt vời khi bạn nắm bắt kiến thức trọn vẹn:

Chapter 1: The Accounting Environment

Chapter 2: Accounting and its use business decisions

Chapter 3: Recording business transactions

Chapter 4: Adjustments for financial reporting

Chapter 5: Cpmpleting the accounting cycle

Chapter 6: Accounting theory

Chapter 7: Introduction to inventories and the classified income statment

Chapter 8: Measuting and reporting inventories

Chapter 9: Receivables and payables

Chapter 10: Property, plant and equipment

Chapter 11: Pant asset disposals, natural resoures, and intangible assets

Chapter 12: Stockholder’s equity: Classes of capital stock

Chapter 13: Coporations: Paid-in capital, retained earnings, dividends, and treasury stock

Chapter 14: Stock investments

Chapter 15: Long-term financing: Bonds

Chapter 16: Analysis using statement of cash flows

Chapter 17: Analysis and interpretation of financial statements

Chapter 18: Managerial accounting concepts/ job costing

Như bạn đã thấy, 19 chương của giáo trình sẽ đi qua các phần cơ bản và nâng cao trong kế toán về các mục cần lưu ý trong tài sản và nguồn vốn. Để tìm hiểu thêm, hãy download Accounting Principles: A Business Perspective, Financial Accounting (chapter 1-18) nhé!

Trên đây, aroma đã giới thiệu đến bạn phần “Download giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kế toán – Accounting Principles (chapter 1-18)”, hy vọng bạn sẽ sử dụng tài liệu này như một công cụ đắc lực để tìm hiểu và nâng cao kiến thức tiếng Anh của mình.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *