Viết về bộ phim yêu thích bằng tiếng Anh – Sherlock Holmes


Bạn có thích đi xem phim? Và thể loại bạn lựa chọn là tâm lý xã hội, hình sự, kinh dị, hoạt hình hay hài? Aroma lại được biết rất nhiều bạn thích thể loại phim trinh thám. Và những người yêu thích dòng phim này đều không thể bỏ qua bộ phim Sherlock Holmes được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên. Bạn có yêu thích bộ phim này? Hãy cùng xem bài viết về bộ phim yêu thích bằng tiếng Anh này nhé!

 Viet-ve-bo-phim-yeu-thich-bang-tieng-anh-sherlock-holmes

Bài viết về bộ phim yêu thích bằng tiếng Anh – Sherlock Holmes

Title: My favourite movie

My favorite movie is “Sherlock Holmes”. This is a movie I watched recently in cinema. It was a very thrilling journey through time. The film was based on a novel, with the same name.

Except the great story, the actors were great. They really make you think it is happening. The main character wasn’t like the one in novel, it was the complete opposite, his assistant Dr. Watson. Who is very fat in the novel, isn’t showed like that. He is Sherlock’s conscience, very handsome, younger man, just like Holmes. In the film, he is trying to prove that magic don’t exist and that all that happened wasn’t because of a bad magician, and he did it. The whole movie is exciting and I didn’t want it to end. Of course, there is a beautiful lady who brings trouble to the main character and he falls in love, like always, right? He does everything to save her from the “dark magic”. And he succeed. I like it also, because it ended, but not really… He killed the magician (who was fake at the end), but the leading “bad guy” was still alive. I guess, I have to wait a year more to see the continuation.

I really liked the movie and I could watched again and again… I think that’s what makes a great movie, when it’s every time thrilling as the firs time you saw it.

Bài dịch:

Bộ phim yêu thích của tôi là “Sherlock Holmes”. Đây là một bộ phim tôi đã xem gần đây tại rạp. Đó là một hành trình ly kỳ vượt thời gian. Bộ phim dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên.

Ngoại trừ câu chuyện tuyệt vời, các diễn viên thật tuyệt. Họ thực sự làm cho bạn nghĩ rằng nó đang xảy ra. Nhân vật chính không giống như trong tiểu thuyết, nó hoàn toàn trái ngược, chính là rợ lý của ông bác sĩ Watson. Người rất mập trong tiểu thuyết lại không giống như vậy. Anh ta là tín ngưỡng của Sherlock, người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, giống như Holmes. Trong phim, anh đang cố gắng chứng minh rằng pháp thuật không tồn tại và tất cả những gì đã xảy ra đều không phải do một pháp sư xấu xa, và anh đã làm điều đó. Cả bộ phim vô cùng thú vị và tôi không muốn nó kết thúc. Tất nhiên, có một người phụ nữ xinh đẹp mang lại rắc rối cho nhân vật chính và anh ta yêu cô ấy, giống như thường lệ, đúng không nào? Anh ta làm mọi thứ để cứu cô ấy thoát khỏi “ma thuật đen tối”. Và anh ấy thành công. Tôi cũng thích nó, bởi vì nó đã kết thúc, nhưng không thực sự … Anh ấy đã giết tên pháp sư (người giả mạo cuối cùng), nhưng “kẻ xấu” chủ mưu vẫn còn sống. Tôi đoán, tôi phải chờ thêm một năm nữa mới thấy được tập tiếp theo.

Tôi thực sự thích bộ phim và tôi có thể xem đi xem lại nhiều lần … Tôi nghĩ đó là những gì tạo nên một bộ phim tuyệt vời, khi đó mỗi khoảng thời gian ly kỳ đều giống như lần đầu tiên bạn xem.

Bài viết về bộ phim yêu thích bằng tiếng Anh – Sherlock Holmes thể hiện suy nghĩ của một tín đồ của dòng phim trinh thám. Bạn đã xem bộ phim này chưa? Nếu bạn muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, hãy giới thiệu bộ phim yêu thích bằng tiếng Anh với aroma nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *