Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 9 hay


Với các bạn học sinh lớp 9, việc giới thiệu bản thân đã trở nên cần thiết và ý nghĩa các đoạn văn cũng trở nên đa dạng, phong phú hơn. Vậy bạn sẽ thể hiện như thế nào? Hãy tham khảo bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 9 sau đây cùng aroma nhé!

giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 9

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 9 của học sinh gương mẫu

My name is Sulekha; I read in class 9th standard in Delhi. I am a self-driven and self motivated student. I like to motivate my friends of the school always and help them in their difficult times. I am a bright student of my school and do well in the academic and sports activities. I am capable to do well under any stressful condition. I am a very skilled and knowledgeable student in my school. I do very hard study for long hours around the clock at home. I never left my home works and class works incomplete and like to complete all before bed time. My teachers like me very much because of my goodness and punctuality. I never become tired and continuously do hard work because my parents take care of me always. They always become conscious for my health and diet.

Because of my academic tenure, I always get good marks and grades. I am a merit scholarship holder in my school. I learn computer very well in my school and know everything about computer. I do everything according to my organized schedule of work. I never avoid my any of the works whether at home or at school. I always respect my parents and help my mom in her house works and my father in his office projects. I share my mom’s laundries and washing dishes works. I always keep my room clean and decorate attractively every Sunday. I understand my all responsibilities toward myself and my family very well. I always try to make my friends and classmates happy through my interesting jokes and nice talks. I always become ready to give them advises and suggestions to get them out of their difficulties. I am very sympathetic girl and try to support old people and children in my colony or on the way.

Bài dịch:

Tên tôi là Sulekha; Tôi học lớp 9 ở Delhi. Tôi là một học sinh tự chủ và năng động. Tôi thích động viên bạn bè của tôi ở trường và giúp đỡ họ trong những thời điểm khó khăn. Tôi là một học sinh gương mẫu của trường tôi và làm tốt trong các hoạt động học tập và thể thao. Tôi có khả năng làm tốt dưới bất kỳ điều kiện áp lực nào. Tôi là một học sinh rất giỏi và có hiểu biết trong trường. Tôi học rất chăm chỉ trong nhiều giờ đồng hồ ở nhà. Tôi không bao giờ không bài tập về nhà và các công việc ở lớp học không đầy đủ và muốn hoàn thành tất cả trước khi đi ngủ. Các giáo viên của tôi rất thích tôi vì sự ngoan ngoãn và nghiêm chỉnh của tôi. Tôi không bao giờ trở nên mệt mỏi và liên tục học tập chăm chỉ vì bố mẹ tôi luôn chăm sóc tôi. Họ luôn quan tâm đến sức khỏe và chế độ ăn uống của tôi.

Vì nhiệm vụ học tập của mình, tôi luôn đạt điểm cao. Tôi là một người nhận được học bổng xuất sắc trong trường. Tôi học máy tính rất giỏi ở trường và biết mọi thứ về máy tính. Tôi làm tất cả mọi thứ theo thời gian biểu đã sắp xếp. Tôi không bao giờ tránh bất kỳ công việc nào dù ở nhà hay ở trường. Tôi luôn tôn trọng cha mẹ và giúp mẹ tôi làm việc nhà và bố tôi trong các dự án văn phòng của ông. Tôi chia sẻ việc giặt giũ và quét dọn với mẹ tôi. Tôi luôn luôn giữ cho phòng của tôi sạch sẽ và trang trí thật đẹp vào mỗi Chủ Nhật. Tôi hiểu tất cả trách nhiệm của bản thân đối với bản thân và gia đình. Tôi luôn cố gắng kết bạn và làm bạn cùng lớp vui vẻ qua những câu chuyện cười hay và những cuộc trò chuyện thú vị. Tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho họ lời khuyên và gợi ý để giúp họ thoát khỏi những khó khăn của họ. Tôi là cô bé đầy lòng cảm thông và cố gắng hỗ trợ người già và trẻ em trong khu vực hoặc trên đường đi.

Với bài gioi thieu ban than bang tieng anh lop 9 trên đây, aroma hy vọng bạn sẽ tự tin hơn thể hiện bản thân mình về năng lực, phẩm chất đáng quý. Hãy chia sẻ bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh với AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *