Hướng dẫn viết về giáo viên yêu thích bằng tiếng Anh đơn giản


Khi ngồi trên ghế nhà trường hoặc tham gia các lớp học, bạn sẽ có ít nhất một giáo viên yêu thích của mình. Bạn yêu thích thầy cô đó ở điểm nào, hãy viết về giáo viên yêu thích bằng tiếng Anh nhé. Hãy xem ngay bài viết sau nhé!

viet ve giao vien yeu thich bang tieng anh

10 dòng viết về giáo viên yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

Bạn nghĩ sẽ viết gì? Hãy tham khảo các mẫu câu viết về giáo viên yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn sau đây nhé!

  1. I read in class VI in New York. – Tôi đang học lớp 6 ở New York.
  2. There are fifty teachers in this school. – Trường này có 50 giáo viên.
  3. Among them, my ideal teacher is Gopi Sir. – Trong số đó, giáo viên lý tưởng của tôi là thầy Gopi.
  4. His full name is David Brown. – Tên đầy đủ của thầy ấy là David Brown.
  5. He is short, yet highly talented. – Thầy ầy thấp nhưng rất tài năng.
  6. He teaches us Mathematics in easy method. – Thầy ấy dạy chúng tôi môn Toán bằng phương pháp dễ hiểu.
  7. Even the dull students can understand his teaching. – Ngay cả những học sinh chậm hiểu cũng có thể hiểu được bài giảng của thầy.
  8. He is simple, loving, co-operative, mixing. – Thầy ấy đơn giản, đáng yêu, đoàn kết, hòa đồng.
  9. He loves students like his children. – Thầy yêu quý học sinh như con của thầy vậy.
  10. We can’t forget his love, advice, help in life. – Chúng tôi không thể quên tình yêu thương, lời dạy bảo, sự giúp đỡ trong cuộc sống của thầy.

Đoạn văn mẫu viết về giáo viên yêu thích bằng tiếng Anh đơn giản

In my school, there are forty teachers. Most of them are very good and well qualified. It is very difficult to choose, any one teacher. But I like Dr Dannie. He is an ideal teacher. Every student loves him. His deepness of knowledge in his subject is incredible. He takes our English poetry and grammar classes. He has his own of teaching the subject. His fluency in English, his accent of the language, his style of explaining the lessons with suitable examples and situations make his class quite lively. Students enjoy his class very much. They never miss it at any cost. I appreciate his teaching alot. He a great teacher.

Dịch nghĩa:

Ở trường tôi, có bốn mươi giáo viên. Hầu hết trong số họ rất tốt và năng lực cũng tốt. Rất khó chọn, bất kỳ giáo viên nào. Nhưng tôi thích Tiến sĩ Dannie. Thầy ấy là một giáo viên lý tưởng. Mọi học sinh đều yêu quý thầy. Sự sâu rộng về kiến thức của thầy trong môn học thật đáng kinh ngạc. Thầy ấy dạy các lớp thơ và ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi. Thầy có môn học giảng dạy riêng của mình. Sự thông thạo tiếng Anh, giọng nói của thầy, cách giảng giải các bài học của thầy với các ví dụ và tình huống phù hợp làm cho lớp học khá sống động. Học sinh rất thích lớp học của thầy. Họ không bao giờ bỏ học. Tôi đánh giá cao sự dạy dỗ của thầy rất nhiều. Thầy ấy là một giáo viên tuyệt vời.

Mỗi giáo viên đều rất đáng được học trò yêu quý và trân trọng về năng lực và phẩm chất cũng như sự cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Chính vì vậy, nếu bạn đang muốn viet ve giao vien yeu thich bang tieng anh thì đừng ngại ngần nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *