Series bài viết sở thích bằng tiếng anh có dịch


Hôm nay chúng ta cùng học tiếp chủ đề về sở thích, một chủ đề tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng lại có rất nhiều cách thức để có thể nói về bản thân mình. Sở thích không chỉ đơn giản là một hoạt động mà nó còn là một  yếu tố nói lên con người bạn là ai. Vậy hôm nay chúng ta cùng tìm cách nói lên con người mình bằng cách viết sở thích bằng tiếng anh bạn nhé!

sở thích

  1. Từ vựng trong bài viết sở thích bằng tiếng anh

hobby [‘hɔbi] : sở thích, thú vui riêng

– watching TV [‘wɔt∫iη ,ti: ‘vi:] : xem ti vi

– free time [fri: taim] : thời gian rảnh rỗi

– interfere [,intə’fiə] : can thiệp, ảnh hưởng

– prefer [pri’fə:(r)] : thích hơn

– finish [‘fini∫] : hoàn thành

– provide [prə’vaid] : cung cấp, mang lại

– area [‘eəriə] : lĩnh vực

– generally [‘dʒenərəli] : chung chung

– discovery [dis’kʌvəri] : khám phá

– cartoon [kɑ:’tu:n] : phim hoạt hình

– creative [kri:’eitiv] : sáng tạo

– voice [vɔis] : tiếng, giọng nói

  1. Bài viết sở thích bằng tiếng anh tham khảo

My hobby is watching TV. I love watchin TV in my free time very much. Watching Television is my indoor hobby however it never interfere with my study at school or at home. I always prefer to finish my school home work and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas. I generally discovery channels and see news including animal planet. I also watch interesting cartoons which can bring me creative and new ideas to make cartoons and arts for my art subject in school. My parents also love my hobby and they are very happy when they listen a lot of the latest news via me in my own voice.

Sở thích của tôi là xem TV. Tôi rất thích TV những lúc rảnh rỗi. Mặc dù xem TV là một hoạt động yêu thích của tôi nhưng tôi không bao giờ can thiệp vào việc học của tôi. Tôi luôn cố gắng hoàn thành các bài tập ở trường và cố gắng ôn tập bài xong sau đó mới bắt đầu xem TV. Tôi luôn nghĩ rằng sơt thích của tôi là một sở thích tốt vì xem TV có thể cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức tốt trong rất nhiều lĩnh vực. Tôi rất hay xem thời sự và các kênh khám phá về động vật trên khắp hành tinh trên TV. Ba mẹ cũng rất thích hoạt động trong nhà nàyc của tôi và họ rất hạnh phúc khi được nghe tất cả những tin tức mới nhất do tôi kể.

Trong các bài viết tiếp theo aroma xin giới thiệu đến các bạn đọc các cách khác nhau để viet so thich bang tieng anh vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng cá tính bạn nhé!

Nội dung khác liên quan:

>> BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN BẰNG TIẾNG ANH
>> VIẾT VỀ SỞ THÍCH CHƠI CẦU LÔNG BẰNG TIẾNG ANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *