Bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao – bóng chuyền


Bạn có yêu thích các môn thể thao đồng đội với tinh thần phối hợp, đồng đội và chiến thuật? Các môn thể thao đồng đội mà bạn thường chơi là gì? Bóng đá, bóng rổ hay đánh cầu lông…? Riêng người bạn mà aroma giới thiệu sau đây lại vô cùng thích bóng chuyền, bạn hãy cùng học bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao này nhé!

Bai-viet-tieng-anh-ve-so-thich-choi-the-thao-bong-chuyen

Cùng xem bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao – bóng chuyền

Title: Why does she like playing volleyball?

Volleyball is a sport that many people play, but why do people play volleyball and how do you play it? To find out the answers to these questions, I talked to Anna F., who has played the game for three years on I.J. Samson’s volleyball team.

Anna says “I like volleyball because it’s fun and good exercise. It’s fun not knowing if the ball is going to come toward you or another person. I think people like it because it’s not only an indoor sport but also an outdoor sport as well. It is sometimes played on the beach and it’s not hard to play”.

I also asked Anna if anyone can play and she said “Anyone with two arms and two legs can play volleyball. It’s not hard to learn how to play, but you just have to keep on your toes”. She said “the hardest thing is trying to return the ball and the hardest position is right back because that’s the position you serve from and you have to know which is the weakest player on the other side and serve to that person”. Anna says her favorite position to play is centre back because most of the balls being served come toward you.

I then asked Anna how you play volleyball. She said, “There are six on a team on either side of the net, and the object of the game is to hit the ball over the net and return it before it touches the ground. You only get three hits per side. Fifteen points win the game, but you only get a point when your team is successful at serving and the other team cannot get it back over the net”.

After talking to Anna, I now realize why so many people play and enjoy volleyball.

Bài dịch:  Tại sao cô áy thích chơi bóng chuyền?

Bóng chuyền là một môn thể thao mà nhiều người chơi, nhưng tại sao mọi người chơi bóng chuyền và làm thế nào để bạn chơi nó? Để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này, tôi đã nói chuyện với Anna F., người đã chơi trò chơi trong ba năm với đội bóng chuyền I.J. Samson.

Anna nói: “Tôi thích bóng chuyền bởi vì các bài tập thể dục vui vẻ và rất tốt, thật thú vị khi không biết liệu bóng sẽ đến với bạn hay người nào khác. Tôi nghĩ mọi người thích nó bởi vì nó không chỉ là một môn thể thao trong nhà mà còn là một môn thể thao ngoài trời rất tốt. Đôi khi nó được chơi trên bãi biển và không khó để chơi “.

Tôi cũng hỏi Anna xem ai có thể chơi hay không và cô ấy nói “Bất cứ ai có hai tay và hai chân đều có thể chơi bóng chuyền. Không khó để học cách chơi, nhưng bạn chỉ cần tập trung vào nó”. Cô nói “điều khó nhất là cố gắng đẩy lại quả bóng và vị trí khó khăn nhất đã trở lại ngay bởi vì đó là vị trí bạn hướng đến và bạn phải biết cầu thủ yếu nhất ở phía bên kia và hướng đến người đó”. Anna nói vị trí yêu thích của mình để chơi là trung tâm sân bởi vì hầu hết các quả bóng đều hướng đến với bạn.

Sau đó tôi hỏi Anna cách bạn chơi bóng chuyền. Cô ấy nói, “Có sáu người trong một đội ở hai bên lưới, và đối tượng của trò chơi là đánh bóng qua lưới và đánh trả lại trước khi nó chạm đất. Bạn chỉ nhận được ba cú đánh cho mỗi bên. Mười lắm điểm sẽ giành chiến thắng trong trò chơi, nhưng bạn chỉ nhận được một điểm khi đội của bạn thành công trong việc đánh bóng và đội khác không thể giành lại được trên lưới “.

Sau khi nói chuyện với Anna, bây giờ tôi nhận ra tại sao rất nhiều người chơi và thích bóng chuyền.

Anna vô cùng yêu thích bóng chuyền và đã truyền cảm hứng cho người viết bài này. Còn bạn, bạn có bị chinh phục bởi niềm đam mê thể thao với bóng chuyền của cô ấy? Nếu bạn đã có sở thích thể thao riêng của mình, hãy đừng ngại ngần chia sẻ với Aroma – tiếng Anh cho người đi làm và những người bạn khác các bài viết tiếng Anh về sở thích thể thao nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *