Bài luận tiếng anh chủ đề giới thiệu bản thân


Sau đây là sẽ bài luận tiếng anh chủ đề giới thiệu bản thân và có cả phần dịch

My name is Van, my English name means cloud. And I come from the Central Highlands Gia Lai province. My province is well-known as a steep hill. I had the opportunity to travel to many parts of the country through trips to many provinces and cities across Vietnam with my young friends. It was an interesting experience in my life. I think respectful to those trips, I can expand my knowledge as well as stick with this S shape land.

Bài luận tiếng anh về giới thiệu bản thân

Bài luận tiếng anh về giới thiệu bản thân

I have a strong interest in discovering the interesting things of nature that bring people. The reason is that I want to take advantage of my detailed goals and apply the skills and knowledge I gained throughout my course of work. I see myself as a goal-oriented, life-oriented person and I always want to accomplish beyond the set goals. I demonstrate this through teamwork in different projects with different types of people, in which I can do well.

My strength is my attitude towards life as well as my work. I like challenges and I always work out specific plans to be able to do that. Being strict with myself is the discipline I set myself up to motivate myself. Studying in a university where I was fortunate to work in a team with active friends. So I am completely confident that I can work well in the team and I can integrate with the team work environment. I am also a good listener and learner on studying new technology.

My weakness is that I cannot be any weakness at work.

My short-term goal is to find a suitable company to cultivate and develop myself, where I can develop my career and contribute to the development of the company. My long-term goal is tied to the success of the company, and our company will be a strong brand in the market.

Xem thêm: Bài luận tiếng anh về thức ăn và sức khoẻ

Phần dịch

Tên tôi là Vân, tên của tôi theo tiếng Anh có nghĩa là mây. Và tôi đến từ vùng núi Tây Nguyên tỉnh Gia Lai với đồi dốc quanh co. Tôi đã có dịp được đi tới nhiều miền của tổ quốc thông qua những chuyến đi đến các tỉnh, thành phố xuyên Việt Nam cùng các bạn trẻ. Đó là một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Tôi nghĩ nhờ vào những chuyến đi đó có thể mở rộng kiến thức của tôi cũng như thêm gắn bó với mảnh đất này. Tôi  nghĩ cảm xúc cũng là một yếu tố quan trọng trong hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân.

Tôi có một niềm yêu thích mạnh mẽ trong việc khám phá những điều lý thú của thiên nhiên mang lại cho con người. Lý do là tôi muốn tận dụng những mục tiêu chi tiết của tôi và áp dụng các kỹ năng và kiến thức mà tôi đã đạt được trong suốt khóa học của mình vào công việc. Tôi thấy bản thân mình như một người sống có mục tiêu, định hướng và tôi luôn muốn hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Tôi luôn muốn chứng tỏ điều này thông qua việc hoàn thành deadline nhóm trong các dự án khác nhau với nhiều loại người khác nhau, trong đó kết quả làm việc đều có đánh giá tốt.

Thế mạnh của tôi là thái độ đối với cuộc sống cũng như nghiêm túc trong công việc của tôi. tôi thích những thách thức và tôi luôn vạch ra những kế hoạch cụ thể để có thể làm được điều đó. Luôn nghiêm khắc với bản thân là kỷ luật tôi tự đề ra để thúc đẩy bản thân. Học tập trong một trường đại học mà ở đó tôi may mắn được làm việc nhóm cùng với các người bạn đầy năng động. Do đó tôi hoàn toàn tự tin là mình có thể làm việc nhóm tốt và tôi có thể hòa nhập với môi trường làm việc nhóm. Tôi là một người biết lắng nghe và học hỏi nhanh chóng.

Điểm yếu của tôi là tôi không thể bất kỳ một sự nhu nhược trong công việc

Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm được một công ty phù hợp để trau dồi và phát triển bản thân, nơi tôi có thể phát triển sự nghiệp của mình và đóng góp vào sự phát triển công ty.

Mục tiêu lâu dài của tôi gắn với sự thành công của công ty, và công ty của chúng ta sẽ là một thương hiệu mạnh trên thị trường.

Tôi muốn là một phần của công ty bạn để phát triển bản thân mình hơn nữa trong lĩnh vực ngân hàng và sử dụng khả năng của mình để phục vụ cho cả công ty bạn và khách hàng của bạn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *