Tiếng Anh giao tiếp Archive

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 đơn giản

Với các bạn học sinh sinh viên, giới thiện bản thân tiếng Anh là một trong những bài học căn bản nhằm rèn luyện kiến thức và kỹ năng hiệu quả. Trường hợp bạn mới bước vào lớp 6 và cần giới thiệu bản thân bằng tiếng

Tình huống hỗ trợ kỹ thuật – tiếng Anh cơ khí (P2)

Với bài học tieng anh co khi lần trước, bạn đã được tìm hiểu về các một số tình huống hỗ trợ kỹ thuật tại một công ty. Ngày hôm nay, aroma sẽ tiếp tục cùng bạn tìm hiểu các tình huống khác giúp bạn tăng thêm

Tình huống hỗ trợ kỹ thuật – tiếng Anh cơ khí (P1)

Người sử dụng đôi khi sẽ bị vướng mắc hoặc không sử dụng được sản phẩm, dịch vụ của bạn. Khi đó, họ sẽ cần sự hỗ trợ của các nhân viên kỹ thuật. Chính vì vậy, hôm nay aroma sẽ cùng bạn tìm hiểu tình huống