BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ CUỘC SỐNG Ở THÀNH PHỐ


I have lived in Ho Chi Minh City for one year since I was a freshman at university. The city’s life is so different from one in rural. Before I moved to Ho Chi Minh City, I have lived in rural for 17 years with my family. The rural’s life is so serene with gentle breeze, charming meadow and pleasant people. Since I started a city life, it has been a shock.

Ho Chi Minh City is animated place with high living standard. If you want to buy something, you must consider the price carefully. People in city get high salary than in rural, but they are under a lot of pressure, such as working deadline, accommodation rent, food price… In the morning, traffic congestion is always in make people feel tired to get to their destination. In summer, the temperature rising from 33- 36 Celsius degree together with populated air caused by car emission. During that time, going out seems to be extremely difficult.

On the other hand, living in city also has many advantages. Children can get high education curriculum, study at English center, extracurricular activities at children cultural’s houses. Aldult can have more chances to apply appropriate jobs with high salary. In city, there are also a lot of entertainement center, people can go to there to relax after working, studing hard. Morever, city is a intelligent choice for students to apply to universities, which has high teaching quality, high infrastructure and high employment rate after graduated.

To sum up, living in city will be a good choice but numerous chanllenges. If you are a type of people like a heated life, it’s no doubt that city life is for you. If you like a peaceful living, you should consider carefully.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ CUỘC SỐNG Ở THÀNH PHỐ

Dịch

Bài luận về cuộc sống ở thành phố dưới đay là một cái nhìn đày thú vị, có cả những khó khăn và thuận lợi khi sinh sống tại thành phố. Các bạn nên dựa vào quan điểm cá nhân  và những kinh nghiệm từng trải của mình để có một bài luận về cuộc sống ở thành phố hấp dẫn.

 

Bài luận về cuộc sống ở thành phố

Bài luận về cuộc sống ở thành phố

Tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh được một năm kể từ khi tôi là sinh viên năm nhất đại học. Cuộc sống thành phố rất khác với cuộc sống ở nông thôn. Trước khi tôi chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã sống ở nông thôn 17 năm với gia đình. Cuộc sống ở vùng nông thôn rất thanh bình với làn gió nhẹ, đồng cỏ dễ chịu và những con người quê than thiện. Kể từ khi tôi bắt đầu một cuộc sống thành phố, đó đã là một cú sốc đối với tôi.

  1. Những khó khăn khi sinh sống tại thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi náo nhiệt với mức sống cao. Nếu bạn muốn mua một cái gì đó, bạn phải xem xét giá cẩn thận. Người dân trong thành phố nhận được mức lương cao hơn ở nông thôn, nhưng họ chịu nhiều áp lực, chẳng hạn như thời hạn làm việc, tiền thuê nhà, giá thực phẩm. Vào buổi sáng, tắc nghẽn giao thông luôn khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi khi đến nơi họ muốn tới. Vào mùa hè, nhiệt độ tăng từ 33- 36 độ C cùng với không khí ô nhiễm gây ra bởi khí thải xe hơi. Trong thời điểm đó, đi ra ngoài dường như vô cùng khó khăn.

  1. Những thuận lợi khi sinh sống tại thành phố

Mặt khác, sống ở thành phố cũng có nhiều lợi thế. Trẻ em có thể học chương trình giáo dục cao, học tại trung tâm tiếng Anh, các hoạt động ngoại khóa tại nhà văn hóa trẻ em. Người lớn có thể có nhiều cơ hội hơn để có các công việc phù hợp với mức lương cao. Trong thành phố, cũng có rất nhiều trung tâm giải trí, mọi người có thể đến đó để thư giãn sau khi làm việc, học hành chăm chỉ. Hơn nữa, thành phố là một lựa chọn thông minh cho sinh viên nộp đơn vào các trường đại học, nơi có chất lượng giảng dạy cao, cơ sở hạ tầng cao và tỷ lệ việc làm cao sau khi tốt nghiệp.

Sống trong thành phố sẽ là một lựa chọn tốt nhưng vô số thử thách. Nếu bạn là kiểu người thích cuộc sốngnáo nhiệt, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc sống thành phố là dành cho bạn. Nếu bạn thích một cuộc sống yên bình, bạn nên cân nhắc cẩn thận.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *