Tiếng anh xuất nhập khẩu Archive

Thuật ngữ xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh khi thuê tàu

Để vận chuyển hàng hóa từ nước này sang nước khác, các nhà xuất nhập khẩu thường lựa chọn phương thức vận tải đa phương thức. Với phương thức vận chuyển truyền thống bằng đường biển, hai bên có thể thỏa thuận thuê tàu. Vậy bạn đã