Bài viết về sở thích bằng tiếng anh – Đam mê chơi bóng đá


Ai cũng có đam mê, sở thích của riêng mình. Với hứng thú đó, bạn có thể làm việc yêu thích cả ngày mà không thấy chán. Thể thao là sở thích chung của nhiều người và bóng đá là môn thể thao phổ biến, được yêu thích trên toàn thế giới. Chơi bóng đá đem lại sức khỏe, niềm vui và giải trí sau những giờ phút căng thẳng của công việc và học taaph. Bạn học sinh này đã có một bài viết về sở thích bằng tiếng anh – đam mê chơi bóng đá để thể hiện hứng thú của mình. Bạn xem nhé!

Bai-viet-ve-so-thich-bang-tieng-anh-dam-me-choi-bong-da

Bài viết: My hobby is playing football

Hobby is the favourite activity, habit when you do regulary in your free time for pleasure and enjoyment. What do you do in free time? My most favourite hobby is playing football in spare time. After completing my home work at home, I generally spend my lot of free time in playing football. I was so interested to play football from my childhood however started learning to play well when I was 5 years old. I was in one class when I was 5 years old. My father asked to my class teacher in the PTM about my hobby of football. And my teacher told him that there is a facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, I really enjoy playing football and participate in the inter-school competitions.

Bài dịch: Sở thích của tôi – chơi bóng đá

Sở thích là hoạt động yêu thích, thói quen khi bạn làm việc trong thời gian rảnh để vui chơi và hưởng thụ. Bạn làm gì lúc rảnh rỗi? Sở thích yêu thích nhất của tôi là chơi bóng đá thời gian rảnh rỗi. Sau khi hoàn thành công việc nhà ở nhà, tôi thường dành rất nhiều thời gian rảnh để chơi bóng đá. Tôi đã rất quan tâm đến việc chơi bóng đá từ thời thơ ấu của tôi nhưng bắt đầu học để chơi tốt từ khi tôi được 5 tuổi. Tôi đã đi học khi tôi lên 5 tuổi. Bố tôi hỏi giáo viên lớp học của tôi trong PTM về sở thích bóng đá của tôi. Và giáo viên của tôi nói với ông rằng có một cơ sở để chơi thể thao hàng ngày trong trường học từ lớp 1 nên ông có thể đăng ký tham gia cho con của ông. Bây giờ, tôi thực sự thích chơi bóng đá và tham gia các cuộc thi liên trường.

Chơi bóng đá là niềm hứng thú lớn của nhiều người. Dù bạn chơi bóng đá có giỏi như bạn học sinh trong bài viết về sở thích bằng tiếng anh – đam mê chơi bóng đá hay không, bạn vẫn nên duy trì vì niềm vui và sức khỏe.

Bạn có hứng thú với điều gì? Hãy thể hiện niềm đam mê của bạn qua bài viết về sở thích bằng tiếng anh của mình nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *