Bài viết tiếng anh về sở thích bơi lội


Mỗi người đều có một sở thích khác nhau, do đó đề tài về sở thích không bao giờ sợ thiếu ý tưởng. Nếu sở thích của bạn là bơi lội thì hãy tham khảo bài viết về sở thích bằng tiếng anh dưới đây nhé:

bai-viet-so-thich-tieng-anh11

MY HOBBY IS SWIMMING

My hobby is swimming. It is also my favorite sport since I was little. I learned it from my father. He’s a good swimmer.

Swimming has four main strokes. They are crawl stroke, breast stroke, back crawl stroke, and butterfly stroke. My favourite swimming styles is breast stroke. In this stroke the arms and legs work in turn. First the arms pull, then the legs kick and the whole body glides forward with arms and legs straight. I also like butterfly and I can do crawl and backstroke, too but not very well.

I go to the swimming pool four or five times a week., and in every week. I practice a lot to improve my swimming skills. I want to achieve good results. Last month I participated in a swimming competition in town with twenty – five more swimmers and I won first prize.

Swimming is not just a leisure time’s activity but has many advantages that are good for human’s health. It helps me to keep fit. With swimming, I can burn 25% of my body’s fat. Besides that, with swimming I can free from asthma. Swimming also keeps you safe in the water. Swimming is interesting and pleasant, it is a good choice for a hobby.

Bài dịch:

Sở thích của tôi là bơi lội. Nó cũng là môn thể thao yêu thích của tôi kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi học bơi từ bố. Ông ấy là một người bơi giỏi.

Bơi lội có 4 kiểu chính. Đó là: bơi sải, bơi ếch, bơi ngửa và bơi bướm. Kiểu bơi tôi yêu thích là bơi ếch. Ở kiểu này, tay và chân hoạt động lần lượt. Đầu tiên là tay kéo, sau đó chân đá ra và cả cơ thể lướt đi về phía trước với tay và chân thẳng. Tôi cũng thích bơi bướm và tôi có thể bơi sải và bơi ngửa được, nhưng không giỏi lắm.

Tôi đến hồ bơi 4 hoặc 5 lần một tuần, và tuần nào cũng vậy. Tôi luyện tập rất nhiều để nâng cao kĩ năng bơi lội của mình. Tôi muốn đạt được những kết quả tốt. Tháng trước tôi tham gia một cuộc thi bơi thành phố với 25 người khác và tôi đã thắng giải nhất.

Bơi lội không chỉ là một hoạt động ngoài giờ mà nó còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nó giúp tôi giữ vóc dáng. Với bơi lội, tôi có thể đốt cháy 25% mỡ của cơ thể. Bên cạnh đó, tôi cũng có thể tránh khỏi bệnh hen suyễn nữa. Bơi lội còn giữ cho bạn an toàn khi ở dưới nước. Bơi lội thật thú vị và dễ chịu, nó là một lựa chọn tốt cho một sở thích.

*Vocabulary notes:

Stroke: kiểu bơi

crawl stroke: bơi sải

breast stroke: bơi ếch

back crawl stroke: bơi ngửa

butterfly stroke: bơi bướm

in turn: lần lượt

Glide: lướt, trườn

Improve: cải thiện

Achieve: đạt được

Prize: giải thưởng

leisure time: giờ rảnh

Advantage: lợi ích, lợi thế

Fat: mỡ, chất béo

Asthma: bệnh hen suyễn

Kể cả sở thích của bạn không phải bơi lội thì bạn vẫn có thể áp dụng một số mẫu câu trong bai viet ve so thich bang tieng anh trên đấy!

Bài viết có nội dung liên quan:

>>  Sở thích tiếng anh

>> Hướng dẫn viết về sở thích bằng tiếng anh đơn giản


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *