Hướng dẫn viết về sở thích bằng tiếng anh đơn giản


Nếu bạn gặp khó khăn khi viết về sở thích bằng tiếng anh hãy tham khảo bài viết này để thêm ý tưởng cho bài viết của mình nhé.

sở thích tiếng anh

Cấu trúc câu thường được sử dụng khi viết về sở thích bằng tiếng anh

  1. Like + noun/ V(ing): được dùng khi nói về các sở thích chung chung, không quá đặc biệt

I’d like + V  dùng khi nói về sở thích trong một dịp đặc biệt

Ex: I like football/ playing football         Tôi thích chơi bóng đá

  1. Be keen on + noun/ V(ing): nói về một sở thích rất đặc biệt

Ex : She’s keen on dancing          Cô ấy say mê nhảy múa

  1. Be interested in Noun/ Ving: thích làm gì đó: việc này tể hiện việc bạn dành nhiều thời gian cho sở thích đó, như mộ đam mê cả đời

Ex: I am interested in racing motobike.

  1. Love + noun/ V(ing): được dùng với các sở thích đặc biẹt hoặc khi bán muốn nhấn mạnh vào cảm giác của bạn

Ex: I love listening to music         Tôi thích nghe nhạc

  1. Enjoy+ noun/ V(ing): nhấn mạnh vào cảm giác và nói về sở thích riêng biệt

Ex : I’m enjoy drawing                     Tôi thích vẽ.

Các bài viết về sở thích bằng tiếng anh

Bài viết số 1: viết về sở thích trong nhà

I got many hobbies, but I love reading most. Book is always a great friend to me. It’s a good method to improve my vocabs by exposing a lot of new words. By reading, I can get better at concentration because it can require me to pay attention on what I’m reading for a long period. It can also open up the knowledge door for all people. Reading book let me see the structure of the brain, share me about the world’s history, and bring me a new whole. I myself think that reading is one of the most interesting indoors activity

Tôi có rất nhiều sở thích, nhưng sở thích đặc biệ nhất của tôi là đọc sách. Sách luôn luôn là một người bạn tuyệt vời với tôi. Đọc sách là một cách rất hữu hiệu để giúp tôi tăng thêm vốn từ vựng hi tiếp xúc nhiều với các từ mới. Bằng cách đọc sách, tôi có thể cải thiện sự tập trung của mình vì tôi phải tập trung vào cái tôi đang đọc trong một khoảng thời gian dài để có thể hiểu nó. Đọc sách giúp tôi mở rộng cánh cửa của tri thức. Giúp tôi biết vê cấu tạo của nõa bộ tìm hiểu về lịch sử thế giới. Nó mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn mới. Bản thân tôi nghĩ rằng việc đọc sách là một thú vui giải trí trong nhà vô cùng thú vị.

Bài viết số 2:

My favorite hobby is playing football in free time. After finishing my home work , I generally spend a lot of time in football. I was interested in playing football when I was a child however started learning to play when I was five years old. My father asked to my teacher in the PTM about football, and my teacher encouraged me a lot. Now, I really love playing football and participate in the inter-school competitions.

Sở thích yêu thích nhất của tôi là đá bóng. Sau khi hoàn thành hết đống bài tập về nhà, tôi dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để chơi đá bóng. Tôi đã rất hứng thú với bóng đá từ hồi còn là một cậu bé tuy nhiên tôi bắt đầu học cách chơi bóng khi tôi năm tuổi. Cha tôi đã kể với thầy giáo ở PTM của tôi về sở thích bóng đá của tôi va thầy đã động viên tôi rất nhiều. Giờ đây, tôi thật sự  thích chơi bóng đá và tham gia vào các cuộc thi liên trường.

Hãy viet ve so thich bang tieng anh một cách ngắn gọn và xúc tích nhất để luyện thêm kỹ năng viết tiếng anh của bản thân bạn nhé.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *