Bài luận về sở thích môn võ Karate bằng tiếng Anh


Học võ không chỉ để tự bảo vệ bản thân và tăng cường sức khỏe, bài luận tiếng anh về sở thích sau đây sẽ cho biết tại sao các môn võ, cụ thể là karate lại còn là một sở thích thú vị:

karate

BÀI LUẬN VỀ SỞ THÍCH KARATE

My hobby is karate and I think it’s a great way to learn self-defence, respect, self-control and patience.

Karate is a Japanese martial art which uses punching, kicking, knee and elbow strikes, and open-handed techniques. I usually train an hour on Mondays and Wednesdays at the Sports Center. The lessons are physically hard and it takes some muscle to handle some of the exercises that we do there, but I’ve gotten used to it after five years of hard training. I’ve never been injured seriously but I’ve gotten some bruises.

I’ve got a blue belt which basically means that I haven’t participated in the kata tests. Blue is the fourth belt and I hope to get the brown belt which is the sixth soon. But it really doesn’t matter what belt you have, what really matters is the amount of training that you have done. And Karate isn’t really that expensive since you only have to buy the outfits and some essential protective gears.

I’m happy that I decided to start practising karate because it has given me so much: I’ve learned to defend myself, it has increased my self-control and patience. I’ve also learned to respect people better than I did before and it also helped to improve my physical and mental strength.

Bài dịch:

Sở thích của tôi là môn võ karate và tôi nghĩ rằng đó là một cách tuyệt vời để học cách tự vệ, tôn trọng, cách tự kiểm soát bản thân và tính kiên nhẫn.

Karate là một môn võ nghệ thuật Nhật Bản trong đó sử dụng những cú đấm, đá, những cú đánh đầu gối và khuỷu tay và các kỹ thuật mở tay. Tôi thường tập luyện một tiếng đồng hồ vào các ngày thứ Hai và thứ Tư tại Trung tâm thể thao. Các bài học nặng về thể chất và cần cơ bắp để xử lý một số bài tập, nhưng tôi đã quen với việc đó sau 5 năm miệt mài luyện tập. Tôi chưa bao giờ bị thương nặng nhưng tôi có một vài vết bầm tím.

Tôi đã đạt đai xanh mà về cơ bản có nghĩa là tôi chưa tham gia vào bài kiểm tra kata. Màu xanh là mức đai thứ 4 và tôi hy vọng sẽ sớm đạt được đai nâu là mức đai thứ sáu. Nhưng thực sự vấn đề không phải là bạn đạt được mức đai nào, mà những gì thực sự quan trọng là mức độ rèn luyên bạn đã trải qua. Và Karate thực sự không hề tốn kém khi bạn chỉ phải mua đồng phục và một số thiết bị bảo vệ cần thiết.

Tôi hạnh phúc vì tôi đã quyết định tập luyện karate vì nó đã cho tôi rất nhiều: Tôi đã học được cách tự bảo vệ bản thân mình, nó giúp tăng sự tự kiểm soát và tính kiên nhẫn của tôi. Tôi cũng học được cách tôn trọng con người khác hơn trước đây và nó cũng giúp cải thiện sức mạnh thể chất và tinh thần của tôi.

Các môn võ đều là những sở thích hữu ích, trong đó karate là một trong những môn võ được ưa chuộng và phổ biến nhất. Bây giờ bạn đã có thể viết một bai luan tieng anh ve so thich cho riêng mình về các môn võ từ bài tham khảo trên rồi đấy!

Nội dung khác liên quan:

>> MẪU CÂU SỬ DỤNG TRONG DIỄN TẢ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH

>> SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH VỀ XEM PHIM VÀ ĐI BIỂN


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *