Viết về lợi ích của sở thích lướt Internet bằng tiếng anh


Khi giới thiệu về sở thích bằng tiếng anh, các bạn nên chọn một lợi ích nổi bật nhất của sở thích đó để tập trung nói về nó. Hãy tham khảo bài viết mẫu với sở thích lướt net dưới đây:

sở thích lướt web

LỢI ÍCH CỦA SỞ THÍCH LƯỚT INTERNET

Hobbies play very important part in our life. It doesn’t only help us to entertain but also helps us to improve our skills and knowledge. My hobby is net surfing. I love to discover new things on various subjects on the Internet.  

Internet is the big sources where people can get in to learn new things. I think self-study is the best way to improve our English and I find it effective to learn English online. So, I’ve learned many new English grammars and vocabularies from online websites. I also take online English course when I don’t have chance to go to English classes. Thanks to it, my English has improved a lot. It can satisfy all of your needs for English skills such as listening, speaking, reading, writing, so I like this learning method very much.

Not only learning new things is the benefit of using Internet but also meeting new people from all over the world is one of the big advantages to improve English. Internet offers new ways to connect people, it is known as social networking. One of the social networking tools that everyone might know is Facebook. I use Facebook everyday to keep in touch with my friends and family, and make new friends. I also use it for sharing my ideas, images or good videos.

By surfing the Internet, we can expand our knowledge in interested areas and we can also increase our areas of interest. Whenever I find time, I do net surfing. Whole world seems accessible. Every knowledge is just a click away. I want to turn my hobby into my profession by finding new avenues of earning on the internet.  

Bài dịch:

Sở thích đóng một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó không chỉ giúp chúng ta giải trí mà còn giúp chúng ta cải thiện kỹ năng và kiến thức của mình. Sở thích của tôi là lướt net. Tôi thích khám phá những điều mới về các chủ đề khác nhau trên Internet.

Internet là nguồn lớn nơi mọi người có thể vào để học những điều mới. Tôi nghĩ rằng tự học là cách tốt nhất để cải thiện tiếng Anh và tôi thấy hiệu quả khi học tiếng Anh trực tuyến. Vì vậy, tôi đã học nhiều ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh mới từ các trang web trực tuyến. Tôi cũng tham dự các khoá học tiếng Anh trực tuyến khi tôi không có cơ hội để đi đến các lớp học tiếng Anh. Nhờ vậy, tiếng Anh của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Cách này có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn cho các kỹ năng tiếng Anh như nghe, nói, đọc, viết, vì vậy tôi rất thích phương pháp học tiếng Anh này.

Không chỉ học hỏi những điều mới là lợi ích của việc sử dụng Internet mà còn là việc gặp gỡ những người mới từ khắp nơi trên thế giới cũng là một trong những lợi thế lớn để cải thiện tiếng Anh. Internet cung cấp những cách thức mới để kết nối mọi người, nó được gọi là mạng xã hội. Một trong những mạng xã hội mà mọi người có thể biết đến đó là Facebook. Tôi sử dụng Facebook hàng ngày để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình, và kết bạn mới. Tôi cũng sử dụng nó để chia sẻ những ý tưởng, hình ảnh hoặc video hay.

Bằng cách lướt net, tôi có thể mở rộng kiến thức của mình trong những lĩnh vực mà tôi quan tâm và tôi cũng có thể mở rộng các lĩnh vực quan tâm khác. Bất cứ khi nào tôi có thời gian, tôi đều lướt net. Cả thế giới dường như đều dễ để tiếp cận. Mỗi kiến thức chỉ là một cú nhấn chuột. Tôi muốn biến những sở thích của tôi thành một nghề bằng việc tìm cách kiếm thu nhập từ Internet.

Bài viết trên đã chọn lợi ích “học tiếng Anh trực tuyến” cho sở thích “lướt Internet”. Việc chọn một lợi ích khi gioi thieu ve so thich bang tieng anh sẽ khiến bài viết của bạn ngắn gọn, tập trung và tránh lan man.

Nội dung khác liên quan:

>> SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH VỀ XEM PHIM VÀ ĐI BIỂN

>> DÀNH CHO NHỮNG AI ĐAM MÊ ĐỌC SÁCH


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *