Bài viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh giàu cảm xúc


Nghe nhạc giúp giải tỏa căng thẳng và bạn có thể tìm tháy những giây phút thoải mái hơn cho tâm hồn. Âm nhạc chính là bàn tay massage tâm hồn hiệu quả nhất. Chính vì vậy, rất nhiều ngườ yêu thích nghe nhạc, nghe nhạc mọi lúc, mọi nơi, khi vui cũng như khi buồn. Nếu bạn có cùng chung suy nghĩ và sở thích đó, bài viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh giàu cảm xúc sau sẽ dành cho bạn. Hãy thử ý kiến nói về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh này nhé!

Bai-viet-ve-so-thich-nghe-nhac-bang-tieng-anh-giau-cam-xuc

Bài viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh

Title: I love listening to music

What is music? Music is the art or science of combining vocal or instrumental sounds (sometimes both) to produce beauty of form, harmony, and expression of emotion. As a teenager, I listen to music everyday. I can name almost name every song that comes on the radio. Listening to music takes the stress away from my mind. I love listening to music. Listening to music is my new hobby. I can’t go a day without listening to music. Music comes in different genres. I listen to many genres.

The genre I listen to the most is R&B. I listen to R&B because it relates to my life. R&B is one of the tops ten genres listened to. Music to me is like a teacher reading a book. Music is just that good. The R&B singers I listen to are Keri Hilson, Tray Songz, Monica, K Michelle, and Usher. I listening to more than that but I don’t want to waste my time writing all of the names. I wake up listening to music. I can’t help myself. Some people are adsicted to drugs and alcohol but my addiction is music.

Music has many different meaning to it. In order for me to understand a song, I have to listen to the song over and over again. If someone gave me a pop quiz on music, I would most likely pass the pop quiz. I am not the type that doesn’t have a life. I have a life, but in the meantime I listen to music when I’m bored. I might listen to a great amount of music but I don’t know how to do have of the dances that go along with them. Again, music is my passion and addiction. One more thought, I can’t sing. I just love listening to music.

Bài dịch: Tôi yêu nghe nhạc

Âm nhạc là gì? Âm nhạc là nghệ thuật hoặc khoa học kết hợp giọng ca hay âm thanh của nhạc cụ (đôi khi là cả hai) để tạo ra vẻ đẹp của hình dạng, sự hài hòa và biểu hiện cảm xúc. Là một thiếu niên, tôi nghe nhạc mỗi ngày. Tôi có thể kể tên hầu hết mọi bài hát trên radio. Lắng nghe âm nhạc đẩy căng thẳng ra khỏi tâm trí của tôi. Tôi thích nghe nhạc. Nghe nhạc là sở thích mới của tôi. Tôi không thể sống mà không nghe nhạc. Âm nhạc có nhiều thể loại khác nhau. Tôi nghe nhiều thể loại.

Thể loại tôi nghe nhiều nhất là R&B. Tôi nghe R&B vì nó liên quan đến cuộc sống của tôi. R&B là một trong mười thể loại nhạc hàng đầu được nghe của tôi. Âm nhạc với tôi giống như một giáo viên đọc một cuốn sách. Âm nhạc chỉ có ích. Các ca sĩ R&B tôi nghe là Keri Hilson, Tray Songz, Monica, K Michelle và Usher. Tôi nghe nhiều hơn thế nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian viết ra tất cả tên của chúng. Tôi thức dậy khi nghe nhạc. Tôi không thể ngừng bản thân mình. Một số người bị kết án về ma túy và rượu nhưng ma túy của tôi là âm nhạc.

Âm nhạc có nhiều ý nghĩa khác nhau với nó. Để hiểu được một bài hát, tôi phải nghe đi nghe lại bài hát đó nhiều lần. Nếu ai đó cho tôi một bài kiểm tra nhanh về âm nhạc, tôi hầu như có thể vượt qua bài kiểm tra đó. Tôi không phải là người không có lối sống. Tôi có lối sống, nhưng tôi nghe nhạc khi tôi chán. Tôi có thể nghe nhiều bản nhạc nhưng tôi không biết làm thế nào để có được những điệu nhảy cùng với chúng. Một lần nữa, âm nhạc là niềm đam mê và cơn nghiện của tôi. Một lần nữa, tôi không thể hát. Tôi chỉ thích nghe nhạc.

Nhiều người thích nghe nhạc nhưng không thể hát. Có lẽ do họ hát không hay hoặc ít luyện tập cho giọng hát của mình. Bạn có không thích hát như người bạn trong bài viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh giàu cảm xúc trên đây? Hãy chia sẻ cùng aroma và những người bạn khác cảm xúc chân thật của mình với các đoạn văn ngắn về sở thích bằng tiếng Anh nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *