Bài viết về sở thích chơi trống bằng tiếng Anh đặc sắc


Âm nhạc có ý nghĩa lớn với nhiều người không phải vì kế sinh nhai mà là niềm đam mê. Khi bạn yêu thích một loại nhạc cụ, một dòng nhạc, bạn sẽ muốn gắn bó với điều đó như người bạn tri kỷ. Hôm nay, aroma sẽ giới thiệu đến bạn một người như vậy qua bài viết về sở thích bằng tiếng Anh – đam mê chơi trống. Bạn hãy cùng đọc nhé!

Bai-viet-ve-so-thich-choi-trong-bang-tieng-anh-dac-sac

Bài viết về sở thích chơi trống bằng tiếng Anh đầy tình cảm

Title: Drums are my life

It’s not the best in the world but it gets the job done. Every morning after I take my shower I walk out into the living room where I see my two sparkling drum sets. When I pass by them the give me that play-me-now sparkle bust I must resist because there is dew on the grass and neighbors in bed. The one on the left is the big one, the head honcho, the chief where the one on the left is like its little brother and is meant for a different style, but both are as equally important as each other.

I like them both equally because I need them both depending on what I’m playing. My little one I will use to play the softer, warm music which makes your ears open up to hear the magical sound. The big ones I use for letting loose and bashing away to heavy and electric music, which is just as pleasing if in the correct energetic mood.

When I play, I’m always wondering if someone is going to complain and say, “Stop making all that noise.” But I feel as if I worry for nothing most of the time. Occasionally I will get the ever so irritating “play quieter” from one of my brother but I usually ignore him knowing that this is more important then whatever is doing.

When I play my gleaming drums they talk to me, it’s a feeling like no other; it’s a feeling you can only experience once you fully understand the instrument. When in the trance they give it feels as if you are in another world where only you and the drums lie, where there are no distractions from people, distractions from cars, distractions from everything. It’s like a natural high to me and it starts as the stick first hits the coarse surface of the drumhead.

I chose these items for my essay because it is something I truly love, something that I will play for the rest of my life, something that I want to stay in contact to for the rest of my life, and most of all something that is a main part of my life I would even consider it as important as a pen for a writer, its something I can not live without.

So every time I step out of the steaming shower I know that my drums are there in the living room calmly but anxiously waiting for my return, to play them once again and satisfy my yearning for a beat, groove, and song all at once.

Bài dịch: Trống là cuộc sống của tôi

Nó không phải là tốt nhất trên thế giới nhưng nó là công việc tốt để làm. Mỗi buổi sáng sau khi tắm xong, tôi bước vào phòng khách, nơi tôi nhìn thấy hai bộ trống của mình. Khi tôi đi ngang qua chúng, câu nói hãy – chơi – tôi – bây giờ rộn ràng trong  ngực khiến tôi phải chống lại vì có sương trên cỏ và hàng xóm trên giường. Bộ bên trái là cái lớn, là trống chính, bộ trống bên trái giống như người anh em c và chơi theo một phong cách khác, nhưng cả hai đều quan trọng như nhau.

Tôi thích cả hai vì tôi cần cả hai tùy thuộc vào những gì tôi đang chơi. Với bộ trống nhỏ, tôi sẽ sử dụng để chơi nhạc nhẹ nhàng, ấm áp làm cho đôi tai của bạn mở ra để nghe thấy âm thanh huyền diệu. Những cái trống lớn mà tôi sử dụng để rũ bỏ và đánh ra âm thanh điện nặng nề, làm vừa lòng bạn nếu trong tâm trạng bùng nổ.

Khi tôi chơi, tôi luôn tự hỏi liệu ai đó sẽ phàn nàn và nói, “Đừng tạo ra tiếng ồn nữa.” Nhưng tôi cảm thấy tôi không lo lắng trong suốt thời gian. Thỉnh thoảng tôi sẽ cảm thấy “khó chơi” hơn từ một trong những người anh trai nhưng tôi thường bỏ qua anh ấy vì biết rằng điều này quan trọng hơn mọi thứ đang xảy ra.

Khi tôi chơi trống đánh trống, họ nói chuyện với tôi, đó là cảm giác có thứ gì khác; đó là cảm giác bạn chỉ có thể trải nghiệm khi bạn hiểu đầy đủ về nhạc cụ. Khi ở trong trạng thái hôn mê, họ cảm thấy như thể bạn đang ở trong một thế giới khác, nơi chỉ có bạn và trống, nơi mà không có sự phân tán từ người khác, phiền nhiễu từ ô tô, sự phân tâm từ mọi thứ. Nó giống như một nốt cao tự nhiên đối với tôi và nó bắt đầu khi thanh đầu tiên chạm vào bề mặt thô của trống.

Tôi đã chọn những phần này cho bài viết của tôi bởi vì đó là thứ tôi thực sự yêu thích, một thứ mà tôi sẽ chơi và muốn kết nối trong suốt quãng đời còn lại, và hầu hết tất cả mọi thứ chiếm vai trò chủ đạo của cuộc đời tôi thậm chí tôi nghĩ rằng nó cũng quan trọng như một cây bút cho một nhà văn, một cái gì đó tôi không thể sống thiếu.

Vì vậy, mỗi khi tôi bước ra khỏi vòi sen, tôi biết rằng trống của tôi đang ở trong phòng khách bình tĩnh nhưng lo lắng chờ đợi cho sự trở lại của tôi, để chơi chúng một lần nữa và đáp ứng mong muốn của tôi cho một nhịp, rãnh, và bài hát cùng một lúc.

Bạn có nhận thấy niềm đam mê âm nhạc vô cùng lớn của người bạn trong “Bài viết về sở thích chơi trống bằng tiếng Anh”? Hãy cùng sống với đam mê và đừng ngại ngần thể hiện điều đó. Bạn yêu thích các loại nhạc cụ hoặc có một sở thích nào đặc biệt? Bạn hãy chia sẻ cùng aroma nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *