Nói về sở thích chơi piano bằng tiếng anh


Bạn đã bao giờ nói về sở thích của mình bằng tiếng anh chưa? Hãy cùng xem bài viết dưới đây nói về sở thích chơi đàn piano thế nào nhé?

nói về sở thích bằng tiếng anh

MY HOBBY IS PLAYING PIANO

Playing a musical instrument is a great hobby to have. I started playing the piano when I was five years old and still really enjoy it now.

It’s a perfect way to relax and cheers me up when I’m feeling down. When I was studying or writing an essay, I used to take a break to play something energetically. It really helped ease my frustration! When I was feeling a bit homesick, playing music that I learned on my old piano made me feel better. When I’m alone, some pieces of classical music make me comfortable.

Among all kinds of music, I like playing classic music because they are familiar to me, for I have already practiced them for a long time. My favourite composers like Beethoven and Chopin. Some piano songs I can play fluently are Canon in D, Bella’s lullaby and Fur Elise.

In my childhood, playing piano was just a duty imposed on me. I had to play piano 1 hour a day, monitored by my parents. Playing piano only included boring practices, and stressful preparation for the coming test. However, when I grow up, I find playing piano really fun. I begin to enjoy all kinds of music. Then it is enjoyable when I play the music I like: its feeling is different from merely listening to the music.

The notes are becoming more difficult when you learn more about playing. Also you really have to focus and practise to stay on target. To play the piano fluently, it isn’t easy, specially bringing the soul to the music. So after I listen to pieces of music, I really want to sit down and glide my hands on the piano.

I used to take some courses of piano, but finally I finished them because I hadn’t much time to take the class. I’ve just learn piano in my spare time at home.

When I love doing something, I always try my best to attain it. Someday, I’ll get old, I don’t want to regret for wasting anytime of my life. I will keep practicing piano and I hope I’ll play more and more pieces in the future.

Bài dịch:

Chơi một nhạc cụ là một sở thích tuyệt vời. Tôi bắt đầu chơi piano khi tôi lên năm tuổi và vẫn thực sự thích thú với nó bây giờ.

Đó là một cách hoàn hảo để thư giãn và cổ vũ tôi khi tôi cảm thấy buồn chán. Khi tôi đang học hoặc viết một bài luận, tôi nghỉ ngơi một lát để chơi một bản nhạc đầy năng lượng. Nó thực sự giúp giảm bớt sự chán nản của tôi! Khi tôi còn cảm thấy nhớ nhà, chơi những bài nhạc mà tôi học được trên cây đàn piano cũ của tôi làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Khi tôi ở một mình, một số tác phẩm âm nhạc cổ điển làm cho tôi cảm thấy thoải mái.

Trong số tất cả các loại âm nhạc, tôi thích chơi nhạc cổ điển bởi vì họ đã quen thuộc với tôi, vì tôi đã luyện tập chúng trong một thời gian dài. Những nhà soạn nhạc yêu thích của tôi là Beethoven và Chopin. Một số bài nhạc piano tôi có thể chơi thành thạo là Canon in D, Bella’s lullaby và Fur Elise.

Trong thời thơ ấu của tôi, chơi đàn piano chỉ là một bổn phận đối với tôi. Tôi đã phải chơi piano 1 giờ một ngày dưới sự giám sát của cha mẹ tôi. Chơi đàn piano chỉ bao gồm những giờ thực hành nhàm chán, và chuẩn bị cho kỳ thi căng thẳng sắp tới. Tuy nhiên, khi tôi lớn lên, tôi thấy chơi piano thực sự vui vẻ. Tôi bắt đầu tận hưởng tất cả các thể loại âm nhạc. Sau đó, nó là thú vị khi tôi chơi những bài nhạc tôi thích: cảm giác khác so với nghe nhạc đơn thuần.

Các nốt trở nên khó hơn khi bạn càng chơi. Ngoài ra, bạn thực sự phải tập trung và luyện tập để giữ vững phong độ. Để chơi piano thành thạo không phải là dễ dàng, đặc biệt là việc thả hồn vào âm nhạc. Vì vậy, sau khi tôi lắng nghe bản nhạc, tôi thực sự muốn ngồi xuống và lướt tay trên phím đàn piano.

Tôi từng tham gia một số khóa học piano, nhưng cuối cùng tôi đã nghỉ bởi vì tôi không có nhiều thời gian để theo học. Tôi chỉ học piano trong thời gian rảnh rỗi ở nhà.

Khi thích làm một cái gì đó, tôi luôn cố gắng hết mình để đạt được nó. Một ngày nào đó, tôi sẽ già đi, tôi không muốn phải hối tiếc vì tốn bất cứ khoảng thời gian nào trong cuộc đời. Tôi sẽ tiếp tục luyện tập chơi piano và tôi hy vọng tôi sẽ chơi được nhiều bản nhạc hơn nữa trong tương lai.


Sau khi đọc bài viết trên, bạn sẽ thấy việc nói về sở thích của mình bằng tiếng anh cũng rất dễ dàng và thú vị đúng không? Bạn có thể học được nhiều từ mới từ việc viết những bài như thế này đấy!

Nội dung khác liên quan:

>> BÀI VIẾT VỀ SỞ THÍCH VIẾT LÁCH BẰNG TIẾNG ANH
>> ĐOẠN VĂN MẪU VỀ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *