Đoạn văn mẫu về sở thích bằng tiếng anh


Sưu tập tem là một sở thích nghe tưởng lạ mà không còn lạ ngày nay. Hãy cùng xem với sở thích này có thể viết đoạn văn về sở thích bằng tiếng anh như thế nào nhé:

sở thích về tem

BÀI VIẾT VỀ SỞ THÍCH SƯU TẬP TEM

My hobby is stamp collecting. I have been collecting both local stamps and foreign stamps for more than 5 years. I have now a very good collection of stamps.

It got started since I was young. I had always wanted the beautiful pictures on the stamps so I thought a way to keep them. At first I only collected local stamps which I got from the letters of my friends and relatives. Then my relatives went abroad so many collection of foreign stamps started to increase. Now I have two albums, one for local and the other for foreign ones. I classify the stamps into categories before putting them into my stamp album. There are some very rare stamps among them.
  It’s an interesting hobby. First of all, when you collect stamps, you are able to learn more about the world. The stamps often say something about the country and its people. We can also know the names of many kings and famous persons. Secondly, you are able to meet new friends that have the same interest. I often exchange stamps with some of my friends.
  In my opinion, good hobbies are those ones that give you the opportunity to develop a new skill. Collecting stamps teaches you some self-discipline and how to be very systematic.. I feel that my life becomes more meaningful when I have a collection of stamps. I’ll continue to make collection richer and richer in the future.

Bài dịch:

Sở thích của tôi là sưu tập tem. Tôi đã sưu tập của tem trong nước và nước ngoài hơn 5 năm rồi. Giờ đây tôi đã có một bộ sưu tập tem hoành tráng.

Nó bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ. Tôi luôn muốn có những bức tranh đẹp trên những con tem nên tôi tìm cách giữ chúng lại. Đầu tiên tôi chỉ sưu tập những con tem trong nước, những cái tôi có được từ nhựng lá thư của bạn bè và họ hàng. Sau đó, họ hàng tôi ra nước ngoài và những bộ sưu tập tem nước ngoài ngày càng tăng. Giờ tôi có 1 album, một cho tem trong nước và một cho tem nước ngoài. Tôi phân chúng thành từng loại trước khi bỏ chúng vào album. Có vài con tem rất quý hiếm trong đó.

Nó là một sở thích thú vị. Trước hết, khi bạn sưu tập tem, bạn học hỏi được nhiều về thế giới. Con tem thường nói lên điều gì đó về một đất nước và con người ở đó. Chúng ta cũng có thể biết tên nhiều vị vua và người nổi tiếng. Thứ hai, bạn có thể gặp được những người bạn mới có cùng sở thích. Tôi thường trao đổi tem với vài người bạn.

Theo tôi, sở thích lành mạnh là sở thích cho bạn cơ hội phát triển mọt kĩ năng nào đó. Sưu tập tem dạy tôi tính tự giác và làm việc có hệ thống .Tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi tôi có một bộ sưu tập tem. Tôi sẽ làm cho nó ngày càng trở nên giàu có.

* Vocabulary (Từ vựng)

Stamp: tem

Collect: sưu tầm

Stamp collecting: sưu tập tem

Both: cả hai

Local: địa phương

Foreign: nước ngoài

Collection: bộ sưu tập

Relatives: họ hàng, bà con

abroad: ở nước ngoài

Increase: tăng lên

Classify: phân loại

Category: loại

Landscape: phong cảnh

Rare: hiếm

Among: ở giữa (nhiều thứ)

Exchange: trao đổi

Opportunity: cơ hội

Develop: phát triển

Skill: kĩ năng

self-discipline: tự giác

Systematic: có hệ thống, có phương pháp

Meaningful: có ý nghĩa

Để viet doan văn ve so thich bang tieng anh hay, bạn cần bố cục chặt chẽ: Kể – Tả – Nêu cảm nghĩ và trên hết là vốn từ vựng thật phong phú.

Nội dung khác liên quan:

>> BÀI VIẾT VỀ SỞ THÍCH CHƠI CỜ VUA BẰNG TIẾNG ANH
>> CÁC MẪU CÂU DÙNG ĐỂ VIẾT VỀ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH THÚ VỊ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *