Bài viết về sở thích viết lách bằng tiếng anh


Để viết về sở thích bằng tiếng anh, có rất nhiều chủ đề cho bạn chọn lựa. Nhưng nếu bạn co khả năng viết lách tốt, tại sao bạn không lấy chính kĩ năng viết làm sở thích nhỉ?

sở thích viết lách bằng tiếng anh

BÀI VIẾT VỀ SỞ THÍCH VIẾT LÁCH

Writing is a favorite hobby of mine. It helps me to relax and allows me to express my thoughts.

It all started when I was little. Whenever I finished reading a book, I often imagined what would happen to the characters afterwards. Soon, I started writing up different endings to stories. Honestly, not only is creating a whole new ending to a story fun, but it is also pleasurable. Writing really allows my imagination to run wild.

Apart from writing new endings, I also write poems. Every day we experience different things; writing poems, for sure, is a good means to express our feelings. Whenever I feel happy, or sad, or even furious, I write poems. Transforming my anger or sadness into lines of words often soothes me and makes me feel a lot better. Writing is also a good way to let go of old emotions and enjoy the new ones. It allows everyone to share their emotions no matter what they are. Good or bad you can share them with friends or family, or even strangers. That’s why I love sharing my works with others, it has always been great when I see the comments from my ‘readers’ after I have posted my poems online.

Writing doesn’t mean to be boring. It occupies a large range: a drama script, a short story, or even a post on the Facebook is a kind of writing. In fact, I write at home, in the classroom, on the bus or even in the bathroom.

For me, writing is definitely the most interesting thing. I will keep on writing and never give up my hobby. I wish someday my writings will touch people’s hearts.

Bài dịch:

Viết lách là một sở thích của tôi. Nó giúp tôi thư giãn và cho phép tôi bày tỏ suy nghĩ của mình.

Tất cả bắt đầu khi tôi còn nhỏ. Bất cứ khi nào tôi đọc xong một cuốn sách, tôi thường tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với các nhân vật sau đó. Ngay khi đó, tôi bắt đầu viết những cái kết khác nhau cho câu chuyện. Thành thật mà nói, việc tạo ra một kết thúc hoàn toàn mới cho câu chuyện không chỉ rất vui, mà còn dễ chịu. Viết lách thực sự cho phép trí tưởng tượng của tôi bay xa.

Ngoài viết những cái kết truyện mới, tôi cũng làm thơ. Mỗi ngày chúng ta trải nghiệm những điều khác nhau; viết những bài thơ, chắc chắn là một cách tốt để thể hiện cảm xúc của chúng ta. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy hạnh phúc, hay buồn, hay thậm chí tức giận, tôi đều làm thơ. Chuyển nỗi tức giận hay buồn bã của tôi vào dòng chữ thường xoa dịu tôi và làm cho tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Viết lách cũng là một cách tốt để quên đi những cảm xúc cũ và tận hưởng những cái mới. Nó cho phép mọi người chia sẻ những cảm xúc của họ không kể họ là ai. Tốt hay xấu, bạn đều có thể chia sẻ với bạn bè hoặc gia đình, hoặc thậm chí cả người lạ. Đó là lý do tại sao tôi thích chia sẻ tác phẩm của tôi với những người khác, nó luôn tuyệt vời khi tôi thấy các bình luận từ các ‘độc giả’ của mình sau khi tôi đăng bài thơ của mình lên mạng.

Viết lách không hề nhàm chán. Nó bao trùm một phạm vi đa dạng: một kịch bản phim truyền hình, một câu chuyện ngắn, hoặc thậm chí một bài đăng trên Facebook là một loại bài viết. Trong thực tế, tôi viết ở nhà, trong lớp học, trên xe buýt hoặc thậm chí trong phòng tắm.

Đối với tôi, viết lách chắc chắn là điều thú vị nhất. Tôi sẽ tiếp tục viết và không bao giờ từ bỏ sở thích của tôi. Tôi muốn một ngày nào đó bài viết của tôi sẽ chạm tới trái tim của mọi người.

Đừng quá cứng nhắc khi viet ve so thich bang tieng anh. Bất cứ thứ gì bạn đủ quan tâm yêu thích hoặc đủ giỏi đều có thể viết tốt về nó như là một sở thích của bạn.

Nội dung khác liên quan:

>> VIẾT VỀ SỞ THÍCH CHƠI GHI-TA BẰNG TIẾNG ANH
>> BÀI VIẾT VỀ SỞ THÍCH CHƠI CỜ VUA BẰNG TIẾNG ANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *