Giới thiệu sở thích bằng tiếng anh về đọc của cậu bé 10 tuổi


Đọc sách, truyện, báo, tạp chí hay bất kỳ nguồn nào có thể cung cấp kiến thức cho bạn là một thói quen tốt. Và điều đó còn tốt hơn nữa nếu bạn duy trì được sở thích đó lâu dài và truyền cảm hứng, động lực sang những người khác giống như cậu bé trong “giới thiệu sở thích bằng tiếng anh về đọc của cậu bé 10 tuổi”. Bạn có giống cậu bé này?

Gioi-thieu-ve-so-thich-bang-tieng-anh-ve-doc

Bài viết: Giới thiệu sở thích bằng tiếng anh về đọc của cậu bé 10 tuổi

My hobby is reading whether it is news paper, news, novels, G K book or any knowledgeable book written by any good author. I always read story books, news paper, magazines, and any other material that I find interesting in my free time. This hobby of reading books of mine was first noticed by my father and he motivated me by saying that it is a very good habit my son given to you naturally, never let this habit off and keep it in practice. I was just a little boy and I was interested very much in reading fairy tales and other stories given by my parents.

Now I am 10 years old and read in class 5th. Now I really know the benefits of my reading habit. It enables me to gain all the general knowledge about any topic. This habit makes me learned about the world wonders, history of origin of life, space, animals, plants, aquatic animals, human achievements, and other fascinating things about world.

Bài dịch:

Sở thích của tôi là đọc dù đó là tin tức, báo chí, tiểu thuyết, sách kiến thức chung hay bất kỳ cuốn sách có kiến thức nào được viết bởi bất kỳ tác giả giỏi nào đó. Tôi luôn đọc sách truyện, báo, tạp chí, và bất kỳ tài liệu nào khác mà tôi thấy thú vị trong thời gian rảnh rỗi. Sở thích của tôi về việc đọc sách của tôi lần đầu tiên được nhận ra bởi cha tôi và ông đã thúc đẩy tôi bằng cách nói rằng đó là một thói quen rất tốt mà con trai ông đã trao cho ông một cách tự nhiên, không bao giờ để thói quen này mất đi và giữ nó trong thực tế. Tôi chỉ là một cậu bé và tôi đã rất quan tâm đến việc đọc truyện cổ tích và những câu chuyện khác của bố mẹ tôi.

Bây giờ tôi đã 10 tuổi và học lớp 5. Bây giờ tôi thực sự biết những lợi ích của thói quen đọc sách của tôi. Nó cho phép tôi để đạt được tất cả các kiến thức chung về bất kỳ chủ đề nào. Thói quen này làm cho tôi biết được về những kỳ quan thế giới, lịch sử nguồn gốc của cuộc sống, không gian, động vật, thực vật, động vật thủy sản, thành tựu của con người, và những điều hấp dẫn khác về thế giới.

Sở thích đọc để tiếp nhận kiến thức sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích cho cuộc sống. Làm giàu tri thức của bản thân như cậu bé trong “Giới thiệu sở thích bằng tiếng anh về đọc của cậu bé 10 tuổi” sẽ giúp bạn và người thân rất nhiều trong cuộc sống.

Còn bạn, hãy chia sẻ bằng cách giới thiệu sở thích bằng tiếng anh với chúng tôi nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *