Bài luận tiếng anh hay về tình cảm gia đình


“Gia đình” luôn luôn là hai tiếng thiêng liêng và cao quý. Mỗi người đều có một gia đình riêng, và khi đi xa thì đó luôn là chốn người ta muốn trở về. Gia đình và những thành viên trong gia đình luôn chiếm vị trí hàng đầu trong tim mỗi người. Đó là những người gắn bó với họ trong suốt cuộc đời, kề vai sát cánh, vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Không những thế, gia đình còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Hãy cùng Aroma viết bài luận bằng tiếng anh về gia đình để hiểu thêm về tình cảm gia đình nhé.

bai-luan-tieng-anh-ve-gia-dinh

>>> Các bài viết Sở thích bằng tiếng anh

  1. Bài luận tiếng anh về gia đình

The family has a world in itself, and the earliest and most sacred lessons of sacrifice are learnt within its fold.

Firstly, we will take Parental Love. Parental love plays an important part in our lives. How great sacrifices our parents have made, or are prepared to make for us are. There is no need to expatiate on this theme.

Brotherly or sisterly love is very dear and abiding. Another great spring of sacrifice is to be caught in the relation of man and wife.

The above are special virtues which mark the mutual relations of the members of a family. To these may be added the general love of home as a whole. The home is the first school where man and woman are trained to be unselfish, to gradually expand themselves. The joys and sorrows of home-life are very real and intense; their impression on the mind are the most salutary.

Family relationship refers to the connection (of blood, marriage, adoption, etc.) among various members of a family.

A positive Family relationship is considered to be the most important factor for the overall development and well-being of a child.

A healthy family relationship promotes the transmission of good habits from the parents to their children. Our family teaches us many specific ways of acting, feeling and thinking. Friends, teachers, playmates, and other associates are comparatively temporary influences.

The family relationship plays an outstanding role in preparing the new generation for life in the community.

Healthy family relationship is of utmost importance for the old. They can feel more comfortable when there is strong bonding among their children and other members.

2. Bài dịch 

Ở gia đình là một thế giới riêng trong đó, và những bài học đầu đời và thiêng liêng nhất của sự hy sinh đều ẩn chứa trong đó.

Thứ nhất, chúng ta sẽ nói về Tình cha mẹ. Tình yêu của cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Sự hy sinh cha mẹ của chúng ta đã dành, hoặc sẽ dành cho chúng ta là rất lớn. Chúng ta không cần phải bàn cãi nhiều về chủ đề này.

Tình anh em hay chị em rất thân thiết và trân trọng. Một bầu trời của sự hy sinh có thể thấy được trong mối quan hệ của người đàn ông và người vợ của anh ta.

Trên đây là đức tính đặc biệt đánh dấu mối quan hệ lẫn nhau của các thành viên của một gia đình. Thêm vào đó là tình yêu chung của cả gia đình. Gia đình là trường học đầu tiên mà người đàn ông và người phụ nữ được đào tạo để trở không ích kỷ, từng bước mở rộng chính mình. Những niềm vui và nỗi buồn của nhà cả gia đình là rất thực tế và dữ dội; ấn tượng trong tâm trí là đáng giá nhất.

Mối quan hệ gia đình đề cập đến các kết nối (máu, kết hôn, nuôi, vv) giữa các thành viên khác nhau của một gia đình.

Một mối quan hệ gia đình tích cực được coi là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển chung và hạnh phúc của một đứa trẻ.

Một mối quan hệ gia đình lành mạnh thúc đẩy việc truyền các thói quen tốt từ cha mẹ đến con cái của họ. Gia đình chúng ta dạy chúng ta nhiều cách thức cụ thể của hành động, cảm nhận và suy nghĩ. Bạn bè, thầy cô giáo, các bạn cùng chơi, và các cộng sự khác chỉ mang đến những ảnh hưởng tương đối tạm thời.

Mối quan hệ gia đình đóng một vai trò nổi bật trong việc chuẩn bị thế hệ mới cho cuộc sống trong cộng đồng.

Một mối quan hệ gia đình khỏe mạnh là một sự quan trọng với người già. Họ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi có sự liên kết chặt chẽ giữa con cái của họ và các thành viên khác.

Đúng là bấy nhiêu từ ngữ không thể diễn tả hết được tầm quan trọng của gia đình đối với một người là như thế nào. Gia đình thật sự là thứ gì đó quá lớn lao, nhưng cũng hết sức gần gũi với chúng ta. Chúng ta cần trân trọng thứ tình cảm cao quý đó vì không phải tất cả mọi người đều may mắn có được. Các bạn hãy cùng Aroma viết bài luận tiếng anh về gia đình để nêu cảm nhận của mình về gia đình nhé. Chúc các bạn thành công.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *