Viết về sở thích chơi cầu lông bằng tiếng Anh


Cầu lông có thể coi là môn thể thao dễ chơi và phổ biến nhất. Vì vậy từ trẻ nhỏ, người già, thanh niên hay người đi làm đều thích chơi cầu lông trong thời gian rảnh. Hãy cùng xem chúng ta có thể giới thiệu sở thích bằng tiếng anh với môn cầu lông như thế nào nhé!

sở thích bằng tiếng anh

VIẾT VỀ SỞ THÍCH CHƠI CẦU LÔNG

Badminton is one kind of exercising that will make people enjoy it. It’s also good for our health. That’s why, I’m taking badminton as one of my hobby.
Badminton is a very easy game, everyone can play it. In fact, you can play it anywhere with rackets and a shuttlecock. The shuttlecock is made from goose feathers pushed into a small piece of cork. Badminton rackets are very light. They normally weigh from 90 grams to about 110 grams. The smash of the shuttlecock can travel up to 260km per hour.
There are six main shots: the serve, the clear, the drop, the smash, the forehand drive and the backhand drive. The court on which badminton is played is in the shape of a rectangle and is divided in half by a net. There are two or four players, each team is on each side of the net.

Badminton takes its name from the home of the Duke of Beaufort, Badminton House in Gloucestershire, England where the first game of badminton was played.  

There are many benefits of playing badminton for our health. It reduces bad cholesterol and increase in good cholesterol and increases the levels of HDL good cholesterol while decreasing the levels of bad cholesterols. When you play badminton, basal heart rate drops a few beats per minute and blood pressure is reduced, which protects you from heart disease. It also can reduce weight for overweigh people and attain optimal weight for their height and age. That’s why it keeps you feeling well, strong, motivated, enthusiastic and young.

    I don’t like sports basically, but badminton are special. I have always been enjoying play that. I’d like to continue play this sport as my hobby and have fun.

Bài dịch:

Cầu lông là một trong những loại vận động làm mọi người thích thú. Nó cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó là lý do tại sao, tôi chơi cầu lông như là một trong những sở thích của tôi.

Cầu lông là một trò rất dễ chơi, tất cả mọi người có thể chơi nó. Trên thực tế, bạn có thể chơi nó ở bất cứ nơi nào với vợt và một quả cầu lông. Quả cầu lông được làm từ lông ngỗng gắn vào một mảnh nhỏ của nút chai. Vợt cầu lông rất nhẹ. Chúng thường có trọng lượng từ 90 gam đến khoảng 110 gram. Cú đánh của cầu lông có thể đi được quãng đường 260km mỗi giờ.

Có 6 động tác chính: giao cầu, đánh trên cao, bỏ nhỏ, đập cầu, tạt cầu thuận tay và tạt cầu trái tay. Sân chơi cầu lông hình chữ nhật và được chia làm đôi bởi một tấm lưới. Có hai hoặc bốn người chơi, một đội ở một bên của lưới.

Cầu lông lấy tên từ nhà của Công tước xứ Beaufort, Badmonton House ở Gloucestershire, Anh, nơi trận đấu cầu lông đầu tiên được diễn ra.

Có rất nhiều lợi ích của việc chơi cầu lông cho sức khỏe của chúng ta. Nó làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt và làm tăng nồng độ HDL cholesterol tốt trong khi giảm mức độ của cholesterols xấu. Khi bạn chơi cầu lông, nhịp tim cơ bản giảm xuống một vài nhịp mỗi phút và huyết áp giảm, việc đó bảo vệ bạn khỏi bệnh tim. Nó cũng giúp giảm cân đối với người béo phì và giúp đạt trọng lượng tối ưu so với chiều cao và độ tuổi của họ. Đó là lý do tại sao nó giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, mạnh mẽ, năng động, nhiệt tình và trẻ trung.

     Về cơ bản tôi không thích thể thao, nhưng cầu lông là trường hợp đặc biệt. Tôi đã luôn luôn thích thú khi chơi nó. Tôi sẽ tiếp tục chơi môn thể thao này như là một sở thích của tôi và cảm thấy vui vẻ.

Cầu lông là môn thể thao ai cũng yêu thích và chắc chắn rất nhiều người chọn nó để giới thiệu sở thích bằng tiếng anh. Hi vọng bài viết trên sẽ mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng để các bạn tham khảo!

Nội dung khác liên quan:

>> NÓI VỀ SỞ THÍCH CHƠI PIANO BẰNG TIẾNG ANH
>> VIẾT VỀ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH

Comments (1)
  1. Ngoc Pham 07/05/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *