Bài viết tiếng Anh về sở thích sưu tầm tem hay nhất


Bạn có đam mê sưu tầm một đồ vật nào đó: sách, nhãn dán, đồ cổ, kỷ niệm chương, đồ vật của thần tượng…? Tuy nhiên có một loại sở thích được nhiều người quan tâm và đem lại giá trị lớn cho những người có khả năng gìn giữ và kiên trì: sưu tầm tem. Bài viết tiếng Anh về sở thích sưu tầm tem sau đây sẽ đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị.

Bai-viet-tieng-anh-ve-so-thich-suu-tam-tem

Bài viết tiếng Anh về sở thích sưu tầm tem

Title: Stamp collecting

Hobbies are the intricate desires of a person which develop from the small small things that a person feels like doing but may not be a mainstream work which can help to have a sustainable life. Such small small things are known as hobbies and each person has his or her own hobbies.

Hobby makes a man – so goes the saying. Indeed, a man’s culture is never reflected better than in the pastime he chooses as his hobby. In hobby there is no physical and mental strain. A man chooses a hobby for the shake of pleasure and recreation.

Stamp Collection is my Hobby. It is rather of recent origin; it came with the introduction of cheap penny post in England in 1840. It is no longer a mere hobby of the few. From hobby it has developed into a scientific pursuit under various societies. A flourishing business has also developed alongside. The two oldest collections began in 1857 and 1860. The different shades of color, the different color schemes and different types of border marks of various countries attract me. I learn interesting lesion in history and geography from the collection of my stamps. I was surprised to learn that a Stamp was sold at several lakhs of dollars! A thrown away stamp in a zeminder family had bought a few thousand dollars.

I pester my family and friends who live aboard for sending me new stamps. Thus I have quite a good collection of UNICEF Stamps. I am much interested and deeply absorbed in my hobby. I don’t know how I pass my time when I turn over the pages of my album full of stamps of various colors and designs. Stamps of various countries with their people of different culture heritage are really a source of my pastime.

Bài dịch

Sở thích là những ham muốn phức tạp của một người phát triển từ những điều nhỏ nhặt mà một người cảm thấy thích làm nhưng có thể không phải là một công việc chính thống có thể giúp người đó có một cuộc sống bền vững. Những thứ nhỏ bé như vậy được gọi là sở thích và mỗi người có sở thích riêng của mình.

Tục ngữ có câu: sở thích làm nên một con người. Thật vậy, văn hóa của một người đàn ông không bao giờ được phản ánh tốt hơn thú vui mà anh ta chọn làm sở thích của mình. Trong sở thích không có căng thẳng về thể chất và tinh thần. Một người lựa chọn một sở thích cho sự rung động của niềm vui và giải trí.

Sưu tầm tem là sở thích của tôi. Nó gần như bắt nguồn gần đây; nó đi kèm với sự ra đời của cước bưu chính giá rẻ ở Anh vào năm 1840. Nó không còn là một sở thích của vài người. Từ sở thích, nó đã phát triển thành một sự theo đuổi khoa học theo các sự giao tiếp khác nhau. Một doanh nghiệp hưng thịnh cũng đã phát triển cùng với đó. Hai bộ sưu tập lâu đời nhất bắt đầu vào năm 1857 và 1860. Các sắc thái khác nhau của màu sắc, những sự sắp đặt màu sắc khác nhau và các kiểu dáng đường viền khác nhau, con dấu của những quốc gia khác nhau đã thu hút tôi. Tôi học những dấu ấn thú vị trong lịch sử và địa lý từ bộ sưu tập tem của mình. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng một con tem được bán với giá vài nghìn đô la! Một con tem bị vứt bỏ trong một gia đình điền chủ đã được mua với giá vài nghìn đô la.

Tôi đề nghị bạn bè và gia đình của tôi những người sống ở nước ngoài gửi cho tôi những con tem mới. Vì vậy tôi có một bộ tem của UNICEF. Tôi quan tâm và bị thu hút mạnh vào sở thích của mình. Tôi không biết làm thế nào tôi trải qua thời gian khi tôi lật qua các trang trong album của tôi với đầy đủ các loại tem với màu sắc và thiết kế khác nhau. Tem ở các quốc gia khác nhau với người dân của họ về di sản văn hóa khác nhau thực sự là nguồn gốc cho thú vui của tôi.

Sở thích sưu tầm không hẳn không đem lại giá trị nào cho người nắm giữ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là nó sẽ đem lại sự thỏa mãn với niềm đam mê. Aroma – tiếng Anh dành cho người đi làm hy vọng bài viết tiếng Anh về sở thích sưu tầm tem trên đây cũng đem lại cho bạn cảm xúc tốt đẹp để bắt đầu những điều thú vị trong cuộc sống. Và bạn cũng đừng quên chia sẻ với aroma các sở thích bằng tiếng Anh của mình nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *