Tình huống gọi điện cho khách hàng đề nghị một cuộc gặp


Tình huống mà chúng tôi cung cấp trong bài viết hôm nay là về tiếng anh xuất nhập khẩu – tình huống gọi điện cho khách hàng đề nghị cuộc gặp. Mời các bạn theo dõi:

tieng-anh-xuat-nhap-khau-tinh-huong-goi-dien

Tiếng anh xuất nhập khẩu – tình huống gọi điện cho khách hàng đề nghị một cuộc gặp

A: Hi, is there Tan Minh company. Could I talk your sale manager? — xin chào, đây có phải là công ty Tân Minh không. Tôi muốn nói chuyện với giám đốc kinh doanh của các bạn.

B: Yes sir, it is. Would you mind trying 3220 for me? — Vâng đây đúng là ông ty Tân Minh ạ. Cảm phiền ngài bấm số máy lẻ 3220 giúp tôi ạ.

C: There is Tan Minh’s sale department. How can I help you? — Đây là bppj phân bán hàng của công ty Tân Minh. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ.

A: I would like to speak to your manager. Will you please connect me with Mr. Lin. — Tôi rất muốn nói chuyện với quản lý bộ phận này. Làm ơn nối máy cho tôi với Mr. Lin.

C: I am sorry, Mr. Lin is not here. Could you leave a message? — Tôi rất lấy làm tiếc, Mr Lin hiện không có mặt tại văn phòng. Ngài có thể để lại tin nhắn được không.

A: I am calling you from Hong Ngoc company. I need to make an appointment with your manager. When would it be possible for him to see me? — Tôi gọi đến từ công ty Hồng Ngọc. Tôi cần một cuộc hẹn với giám đốc của cậu. Khi nào là ông ấy có thể gặp tôi.

C: Could you leave your name and your purpose? — Ngài vui lòng để lại tên và mục đích của cuộc hẹn gặp ạ.

A: My man is Minh from Hong Ngoc company. I want to meet him for signing the contract of delivering goods. — Tôi tên là Minh từ công ty Hồng Ngọc. Tôi muốn gặp ông ấy để ký kết hợp đồng về vận chuyển hàng hóa.

C: Sure sir. I will set up an appointment for you and my manager right now. — Vâng thưa ngài, tôi sẽ đặt lịch gặp với ngài và quán lý của tôi ngay bây giờ.

A: Thank you. What time will he be back? So you know where can I reach him? — Vậy khi nào ông ấy về và tôi có thể gặp ông ấy tại đâu.

C: Yes sir. I have set up an appointment for you at 3pm in our department on Nguyen Trai street. Is that ok for you. — Vâng thưa ngài, tôi đã đặt lịch cho ngài vào 3 giờ chiều tại trụ sở của công ty chúng tôi trên đường Nguyễn Trãi. Như thế có thuận tiện cho nhài không ạ.

A: It is Ok. Thank you. Bye — như vậy được rồi, cảm ơn cô. Tạm biệt

B: You are welcome. Goodbye! — Không có gì ạ. Tạm biệt ngài.

Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều bài viết nữa sau bài viết về tieng anh chuyen nganh xuat nhap khau – tinh huong goi dien cho khach hang này bạn nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *