Tình huống hỗ trợ kỹ thuật – tiếng Anh cơ khí (P1)


Người sử dụng đôi khi sẽ bị vướng mắc hoặc không sử dụng được sản phẩm, dịch vụ của bạn. Khi đó, họ sẽ cần sự hỗ trợ của các nhân viên kỹ thuật. Chính vì vậy, hôm nay aroma sẽ cùng bạn tìm hiểu tình huống hỗ trợ kỹ thuật trong tiếng Anh cơ khí, bạn hãy cùng theo dõi nhé!

Tinh-huong-ho-tro-ky-thuat-tieng-anh-co-khi-p1

Tình huống hỗ trợ kỹ thuật – tiếng Anh cơ khí (P1)

Dialogue 1:

L: Technical support. Lisa here. What’s up? – Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật xin nghe. Lisa đang nghe ạ. Xin chào!

C: Hi, Lisa. I can’t log into the network. It says wrong password. – Xin chào Lisa. Tôi không thể truy cập được vào mạng. Nó báo sai mật khẩu.

L: Right. Are you sure that you’re typing the correct password? – Vâng. Anh có đảm bảo anh gõ đúng mật khẩu không?

C: The password appears automatically. – Mật khẩu xuất hiện tự động mà.

L: Oh right. You must have checked the remember password box. – Đúng vậy. Anh phải kiểm tra hộp mật khẩu ghi nhớ.

C: Ah, yes, I have. So what do I do? – À vâng. Vậy tôi cần làm gì?

L: Uncheck the box, OK? – Anh không kiểm tra hộp đúng không ạ?

C: Yes. – Đúng vậy.

L: Now try typing in the correct password. – Bây giờ anh hãy thử gõ đúng mật khẩu.

C: Right. Yes, I’ve done it. I’ve logged in. Thanks, Lisa. – Được. Vâng, tôi làm rồi. Tôi đăng nhập được rồi. Cảm ơn cô, Lisa.

Dialogue 2:

L: Technical support. Lisa here. – Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật xin nghe. Lisa đang nghe ạ.

C: Oh, hi, Lisa. It’s Rod. – Xin chào, Lisa. Rod đây.

L: You again! So what’s wrong now? – Lại là anh à! Có vấn đề gì vậy ạ?

C: Hi, Lisa. Yeah, sorry, it’s me. Well, this time my monitor isn’t working. I can’t see the whole page. I can only see part of the page. – Xin chào Lisa. Xin lỗi, lại là tôi. Ồ, lần này, bộ điều khiển của tôi không hoạt động. tôi không thể thấy toàn bộ trang. Tôi chỉ có thể xem một phần của trang thôi.

L: Aha. And are the icons and words too big? – À. Và các biểu tượng và chữ quá to đúng không?

C: Yep. That’s right. – Đúng. Đúng vậy.

L: OK. Well, your computer must be using the wrong screen resolution settings. – Được. Máy tính của anh đang sử dụng sai cài đặt chế độ màn hình.

C: Oh, right. So what should I do? – Vâng. Vậy tôi phải làm gì ạ?

L: You should go to Control panel. Click on Display, then Settings. Anh nên vào Control panel. Kích vào Display, sau đó vào Settings.

C: Right, I’ve done that… – Vâng, tôi đã thực hiện thực hiện…

L: Then you should move the slider up. Increase the screen resolution. – Sau đó anh nên di chuyển nút trượt lên. Tăng chế độ phân giải màn hình.

C: OK, done it. – Được rồi, đã xong.

Dialogue 3:

L: Technical support. Lisa here. What’s the problem? – Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật xin nghe. Lisa đang nghe ạ. Có vấn đề gì vậy ạ?

C: Hi, Lisa. Well, I can’t open any email attachments. – Xin chào Lisa. Ồ, tôi không thể mở bất kỳ file đính kèm nào của email.

L: Ok. How about the emails themselves? Can you open them allright? – vâng. Còn về chính các email thì sao ạ? Anh có thể mở được chúng không?

C: Yes, the emails are fine. But when I double-click on the attachments, nothing happens. – Có, các email vẫn ổn. Nhưng khi tôi kích đúp vào file đính kèm, không có gì xảy ra cả.

L: Well, your email program may be blocking the attachments. – Ồ, chương trình email của anh có thể đang khóa các tệp đính kèm.

C: Oh, right. So, what can I do? – Vâng. Vậy tôi phải làm gì?

L: Open Tools – Options – Security. Try lowering your security level. – Anh hãy mở Tools – Options – Security. Hãy thử chọn mức độ bảo mật thấp.

C: OK. I’ll try that. Thanks. – Được, tôi sẽ thử. Cảm ơn cô.

Tieng anh co khi kỹ thuật trong trường hợp này được thể hiện khi bạn hỗ trợ khách hàng giải quyết sự cố. Bạn có muốn tìm hiểu thêm các tình huống hỗ trợ khác, hãy đón xem phần 2 ở bài học tiếp theo nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *