Viết về bài hát yêu thích bằng tiếng Anh – Draw Me Close


Mỗi người có một thể loại nhạc yêu thích và có một bài hát đặc biệt muốn lắng nghe trong mỗi thời điểm của cuộc đời. Vậy bạn đã thử lắng nghe và viết về bài hát yêu thích bằng tiếng Anh? Hãy thử tìm hiểu bài viết sau đây nhé!

Viet-ve-bai-hat-yeu-thich-bang-tieng-anh-draw-me-close

Viết về bài hát yêu thích bằng tiếng Anh – Draw Me Close (Michael W. Smith)

Music is a very significant aspect in the life of the human being that plays a very vital role in educating, influencing and entertaining people. Although music is a very broad field, it has attracted and influenced many people. In fact, once music is played, it draws the attention of almost every person around. There are wide varieties and forms of music which include gospel, reggae, locals and hip hop among many others.

However, different people from various regions and background have different tastes for music. Some people like gospel music, others like reggae music while prefer locals to any other form of music. Nevertheless, almost all people have got one thing in common, that is, they are in mad love with certain tunes of music.

How I Came To Know the Song

I am not exceptional when it comes to music. I am very affectionate of music. I love almost all types of music although am very fond of gospel music. However, my most favorite song is a worship gospel by Michael W. Smith entitled, Draw Me Close. This is the song that highly blesses my soul. I was referred this song by my very close friend who first heard it from our local radio stations. I did not hesitate to browse the song over the YouTube.

On hearing the tune, my heart relaxed and calmness overwhelmed my nerves. I felt a sense of joy running down my streams despite the hardships and challenges I was facing after losing one of my beloved pals. Though I was feeling lonely and eradicate from the rest of the word, this song really changed my sad moods.

Importance of the Song to My Life

The beats of the song brings the sense of humility and humbleness in my life. The fact that I love gospel music and more specifically worship songs has played a significant role on the influence of this song in to my life.

Every time I feel lonely, stressed or in bad moods, I just listen to this song which really helps me to overcome my negative feelings and situations and give me courage and strength to face these challenges with boldness. Draw Me Close by Michael W. Smith is really a blessing song which I will ever love to listen every minute of my life.

Bạn có thể lắng nghe bài hát này tại: https://www.youtube.com/watch?v=7d_oYr-P16M

Bài dịch:

Âm nhạc là một khía cạnh rất quan trọng trong cuộc sống của con người đóng một vai trò rất thiết yếu trong giáo dục, tác động và giải trí cho con người. Mặc dù âm nhạc là một lĩnh vực rất rộng, nó đã thu hút và ảnh hưởng đến nhiều người. Trong thực tế, một khi âm nhạc được chơi, nó thu hút sự chú ý của hầu hết những người xung quanh. Có nhiều thể loại và hình thức âm nhạc bao gồm nhạc phúc âm, nhạc Reggae, nhạc truyền thống và hip hop trong số nhiều người khác.

Tuy nhiên, những người ở các khu vực và nền tảng khác nhau có thị hiếu âm nhạc khác nhau. Một số người thích nhạc phúc âm, những người khác như nhạc Reggae trong khi số khác thích nhạc truyền thống hoặc bất kỳ thể loại nhạc khác. Tuy nhiên, hầu như tất cả mọi người đều có một điểm chung, đó là, họ thích điên cuồng những giai điệu âm nhạc nhất định.

Làm thế nào tôi để biết bài hát

Tôi không đặc biệt nói đến âm nhạc. Tôi rất yêu âm nhạc. Tôi yêu gần như tất cả các loại nhạc mặc dù tôi rất thích nhạc phúc âm. Tuy nhiên, bài hát yêu thích nhất của tôi là một bài hát phúc âm tôn giáo của Michael W. Smith, Draw Me Close. Đây là bài hát chúc phúc cho linh hồn tôi. Tôi đã được người bạn thân của tôi giới thiệu bài hát này lần đầu tiên nghe từ đài phát thanh địa phương. Tôi đã không ngần ngại mở bài hát qua YouTube.

Khi nghe âm điệu, trái tim tôi thư giãn và thanh thản tràn ngập tâm trí tôi. Tôi cảm thấy một niềm vui dù có những khó khăn và thách thức tôi đã phải đối mặt sau khi mất một trong những người bạn thân yêu. Mặc dù tôi thấy cô đơn và không nghe phần câu từ còn lại, bài hát này thực sự đã thay đổi tâm trạng buồn chán của tôi.

Tầm quan trọng của bài hát đến cuộc sống của tôi

Những nhịp điệu của bài hát mang đến cảm giác từ tốn và khiêm nhường trong cuộc đời tôi. Thực tế là tôi yêu nhạc phúc âm và đặc biệt là các bài hát tôn giáo đã đóng một vai trò quan trọng về ảnh hưởng của bài hát này trong cuộc sống của tôi.

Mỗi lần tôi cảm thấy cô đơn, căng thẳng hoặc tồi tệ, tôi chỉ nghe bài hát này, thực sự nó giúp tôi vượt qua những cảm xúc, tình huống tiêu cực và cho tôi can đảm cùng sức mạnh để đối mặt với những thử thách với sự táo bạo. Draw Me Close của Michael W. Smith thực sự là một bài hát mà tôi sẽ yêu thích để lắng nghe từng phút trong cuộc đời của tôi.

Bài hát trên đây khá nhẹ nhàng, tình cảm và chiếm được cảm tình của nhiều bạn. Và aroma tin rằng bạn có nhiều bài hát yêu thích khác nữa của riêng mình. Bạn hãy chia sẻ với aroma bằng cách viết sở thích bằng tiếng Anh. Nếu bạn viết về bài hát yêu thích bằng tiếng Anh của mình, hãy thể hiện bằng tình cảm nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *