Bài viết tiếng Anh về sở thích sưu tầm nhãn dán – stikers


Bạn có thích sưu tầm một đồ vật nào đó, tem, nhãn, đồng xu, tạp chí… Mỗi thứ bạn sưu tầm được đều chứa đựng ý nghĩa về nơi sản xuất, ngày lịch sử, dịp đặc biệt đối với một người hoặc đơn giản là từ người giúp bạn có hứng thú sưu tầm thứ đó. Nếu bạn không tin, hãy xem bài viết tiếng Anh về sở thích sưu tầm nhãn dán sau nhé!

Bai-viet-tieng-anh-ve-so-thich-suu-tam-nhan-dan

 

Bài viết tiếng Anh về sở thích sưu tầm nhãn dán – stickers

Title: My hobby is collecting stickers

Most of us have the collecting instinct. That is why we have to keep certain objects just for the fun of it. Many children collect stamps, stickers, coins erasers and cards.

My hobby is collecting stickers. It is also one of the most popular hobbies among children. Children can enjoy this pastime because it is not an expensive hobby. I started collecting stickers since I was four years old. My hobby began through the influence of my neighbour, Wilfred. One day when I was playing in his house, he showed me his stacks of sticker albums. I was amazed to see so many colourful stickers of all shapes and sizes. He gave me a few pieces from his collection. My interest in stickers started from that day.

I kept my first set of stickers in a scrapbook but my subsequent collections were kept in beautiful boxes. I was quite reluctant to paste them on sticker albums which my mother has bought for me because I think some of the stickers could not be removed easily when pasted onto the albums. By keeping the stickers in boxes, I can exchange some of my stickers with my friends conveniently without damaging them.

Ever since my family members came to know of my interest in stickers, they will buy stickers for me whenever they come across nice ones. I love those stickers from my auntie who is an air-hostess. She bought them from different countries around the world. Some of the unique ones were from the airline that she is working for.

During me free time, I will bring out all my lovely collections, lay them on the ground and admire them. I really enjoy doing this as it will help me recall who gave them, where and when I got them.

Some of my friends are jealous of my collections as I will not exchange my unique stickers with them. Unfortunately, Wilfred shifted away a few years ago and we had lost contact with each other. Otherwise, I would love to share my collections with him. I must really thank Wilfred for his little gift which started my hobby.

Bài dịch: Sở thích của tôi là sưu tầm nhãn dán

Hầu hết chúng ta đều có bản năng thu thập. Đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ một số đồ vật chỉ để vui vẻ. Nhiều trẻ em sưu tầm tem, nhãn dán, tiền xu, mực và tiền giấy.

Sở thích của tôi là thu thập các nhãn dán. Đây cũng là một trong những sở thích phổ biến nhất trong số trẻ em. Trẻ em có thể tân hưởng thú vui này bởi vì nó không phải là một sở thích đắt đỏ. Tôi bắt đầu thu thập nhãn dán kể từ khi tôi được bốn tuổi. Sở thích của tôi bắt đầu do ảnh hưởng của người hàng xóm, Wilfred. Một ngày nọ, khi tôi đang chơi trong nhà, anh ấy đã cho tôi xem bộ sưu tập các nhãn dán của anh ấy. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều nhãn dán đầy màu sắc của tất cả các hình dạng và kích cỡ. Anh ấy đã cho tôi một vài miếng từ bộ sưu tập của mình. Sự quan tâm của tôi về nhãn dán bắt đầu từ ngày đó.

Tôi giữ bộ nhãn dán đầu tiên của tôi trong một cuốn sổ lưu niệm nhưng bộ sưu tập tiếp theo của tôi đã được giữ trong hộp đẹp. Tôi đã khá miễn cưỡng dán chúng vào các cuốn album nhãn dán mà mẹ đã mua cho tôi vì tôi nghĩ rằng một số nhãn dán không thể được gỡ bỏ một cách dễ dàng khi dán vào album. Bằng cách giữ các tấm nhãn dán trong hộp, tôi có thể trao đổi một số nhãn dán với bạn bè một cách thuận tiện mà không gây tổn hại cho họ.

Kể từ khi các thành viên trong gia đình biết đến mối sở thích về nhãn dán của tôi, họ sẽ mua các nhãn dán cho tôi bất cứ khi nào họ gặp những thứ đẹp. Tôi yêu những nhãn dán từ dì tôi là một tiếp viên hàng không. Dì đã mua chúng từ những quốc gia khác nhau trên thế giới. Một số cái độc đáo đến từ hãng hàng không mà cô ấy đang làm.

Trong thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ mang ra tất cả các bộ sưu tập đáng yêu của tôi, đặt chúng trên mặt đất và ngưỡng mộ chúng. Tôi thực sự thích làm điều này vì nó sẽ giúp tôi nhớ lại những người đã cho, nơi và khi tôi nhận chúng.

Một số bạn bè của tôi ghen tị với bộ sưu tập của tôi vì tôi sẽ không trao đổi các nhãn dán độc đáo với họ. Thật không may, Wilfred chuyển đi một vài năm trước đây và chúng tôi đã mất liên lạc với nhau. Nếu không, tôi rất thích chia sẻ bộ sưu tập của tôi với anh ấy. Tôi thực sự phải cảm ơn Wilfred vì món quà nhỏ của anh ấy bắt đầu sở thích của tôi.

Nhãn dán có những hình ảnh minh họa vô cùng đáng yêu là một món quà dành tặng tuyệt vời cho những người bạn có cùng sở thích trong “Bài viết tiếng Anh về sở thích sưu tầm nhãn dán”. Bạn có cùng sở thích này không? Hãy kể cho aroma nghe về sở thích của bạn bằng tiếng Anh nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *