Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong CV qua personal statement


Bạn đã “ngắm” đến một công việc rất “ổn”, tự cảm thấy năng lực và kinh nghiệm của mình đã đủ nhưng còn phân vân hoặc chưa biết giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong CV sao cho ấn tượng và phù hợp nhất? Có lẽ bài viết sau đây của aroma sẽ cho bạn một vài gợi ý để bạn có thể “bùng nổ” ngay chỉ qua vài dòng ngắn gọn ngay của personal statement trong một trang CV đấy!

 Gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-trong-cv-qua-personal-statement

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong CV với personal statement ấn tượng

Phần personal statement trong CV là một cách hay để bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, trong “cuộc chiến” giành cuộc hẹn phỏng vấn, không phải ai cũng gây ấn tượng chỉ với vài dòng giới thiệu bản thân kèm theo năng lực và mục tiêu. Phần mở đầu thường được sử dụng để tóm tắt hồ sơ hoặc nghề nghiệp của bạn, qua đó, nhà tuyển dụng có thể nhanh chóng xác định năng lực cũng như mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

Một phần personal statement thường dài khoảng 50 đến 200 từ, trình bày các thông tin thú vị, hấp dẫn. Nó thường nằm ở phía đầu của CV và mang đậm phong cách của chủ nhân CV đó. Một ví dụ đơn giản để bạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong CV qua personal statement đơn giản như sau:

As a highly-motivated and results orientated manager within the luxury hotel sector, I have a proven track record of providing exemplary levels of service to a broad range of guests, including VIPs and high-profile individuals. – Là một người quản lý tận tụy và có định hướng trong lĩnh vực khách sạn cao cấp, tôi có một bản theo dõi đã được chứng minh là cung cấp các dịch vụ kiểu mẫu cho nhiều khách hàng, bao gồm cả khách hàng VIP và cá nhân cao cấp.

Với phần personal statement, bạn hãy trình bày làm 3 phần:

  1. Giới thiệu qua về bản thân

Bạn hãy cho nhà tuyển dụng xác định một cách nhanh chóng và rõ ràng bạn đến từ đâu, có kinh nghiệm trong lĩnh vực gì và thể hiện giá trị cốt lõi của bạn. Các thông tin bổ sung sẽ là một phần quan trọng nhà tuyển dụng hiểu rõ về bạn hơn. Bạn có thể tham khảo ví dụ sau:

As recent graduate from Durham University, with an honours degree in media communications, I have undertaken several internships within leading organisations such as Bertelsmann and Times Warner. These placements have enabled me to develop not only specific media industry experience, but also a valuable and transferable skill set in this fast-paced sector. – Khi tốt nghiệp gần đây từ Đại học Durham, với bằng danh dự về quan hệ truyền thông, tôi đã thực tập trong các tổ chức hàng đầu như Bertelsmann và Times Warner. Những vị trí này đã giúp tôi phát triển không chỉ kinh nghiệm của ngành truyền thông cụ thể mà còn là một kỹ năng có giá trị và có thể chuyển đổi được trong lĩnh vực có nhịp độ nhanh này.

  1. Nói về khả năng của bạn, những điều bạn có thể mang lại

Bạn có thể làm được gì nếu tham gia công ty? Bạn có thể mang lại điều gì khi trở thành một phần của họ? Hãy thể hiện điều đó một cách ấn tượng. Ví dụ:

During placement with Bertelsmann, I worked in the media division contributing to projects – such as the award-winning China Max Documentary – and managed my own research, liaised with various divisions, formulated media reports and participated in group project meetings. Utilising excellent communication skills, I developed and maintained successful working relationships with both internal and external staff. – Trong quá trình làm việc với Bertelsmann, tôi làm việc trong bộ phận truyền thông cho các dự án – chẳng hạn như giải thưởng China Max Documentary – và quản lý nghiên cứu riêng, phối hợp với các bộ phận khác, xây dựng báo cáo phương tiện truyền thông và tham gia các cuộc họp nhóm dự án. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, tôi đã phát triển và duy trì các mối quan hệ làm việc thành công với cả nhân viên nội bộ và bên ngoài.

  1. Mục tiêu nghề nghiệp

Đây sẽ là phần để bạn thể hiện những bước đi sắp tới của mình. Nhà tuyển dụng rất quan tâm đến một nhân viên có chí tiến thủ và hoài bão cho tương lai. Bạn có thể tham khảo:

Looking to secure a position in a media organisation, where I can bring immediate and strategic value and develop current skill set further. – Hướng đến một vị trí trong một tổ chức truyền thông, nơi tôi có thể mang lại ngay lập tức và giá trị chiến lược và phát triển thêm kỹ năng hiện tại.

Những điều cần lưu ý trong phần personal statement

Sau đây là một vài điều bạn cần lưu ý trong phần này, hãy cố gắng thực hiện nhé:

  • Get straight to the point: avoid lengthy descriptions and make your testimonies punchy and informative. – Đi thẳng vào vấn đề, tránh miêu tả dài dòng và làm cho lời lẽ có trọng tâm và đầy đủ thông tin
  • Keep it between 50 to 200 words maximum. – Duy trì khoảng 50 đến 200 chữ là tối đa.
  • If you have enough space, use 1.5 line spacing to make you statement easier to read. – Nếu bạn có đủ không gian, hãy sử dụng giãn dòng 1.5 line để phần personal stament trở nên dễ đọc.
  • Match person and job specifications with well written copy. – Phù hợp với mô tả về con người và công việc trong một bản in tốt.
  • Read your profile out loud to ensure it reads naturally. – Hãy đọc to hồ sơ của bạn để đảm bảo nó được tự nhiên.

Với những gợi ý trên đây, aroma hy vọng bạn sẽ có một phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong CV với personal statement ấn tượng. Và bạn hãy tự tin nắm bắt cơ hội của mình nhé! Chúc bạn thành công!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *