Bài viết giới thiệu bạn thân bằng tiếng Anh đầy tình cảm


Bạn thân là người luôn hiểu bạn nhất. Có lẽ, bạn thân sẽ không bao giờ khen bạn khi bạn đứng gần nhưng trong tâm trí họ bạn luôn là người tốt đẹp nhất. Tại sao ư? Bạn hãy cùng học bài viết giới thiệu bạn thân bằng tiếng Anh đầy tình cảm sau đây nhé!

Bai-viet-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-day-tinh-cam

Bài viết giới thiệu bạn thân bằng tiếng Anh đầy tình cảm

Don’t walk in front of me, I may not follow; don’t walk behind me, I may not lead; Just walk beside me, and be my friend”.

I have one such good friend who walks beside me and who extends his hand, when I am about to slip and fall. He is my greatest asset in life, which I treasure more than anything else in this world. He is my best friend.

My best friend is Tom Sangma. We come from the same neighbourhood. Our houses are situated close to each others. Both Tom and I are of same age and belong to more or less same economic background.

In fact, what has cemented our friendship deep is that our families have been close to each other for a long time. My father and his father were classmates. My mother’s best friend is Tom’s mother. Another reason, which probably helped us to become good friends, is that we have grown together. We have spent our childhood days playing, fighting, learning, and enjoying together.

My memory of sweet bygone days of the past is a nostalgic memory of happy days spent together in Tom’s company. Today Tom and I study in Class X in a reputed school in the town. We generally go to school together and have been lucky enough to be studying in the same class for the past ten years and more.

Tom has many excellent qualities of heart and mind. His simplicity, smartness, neatness, intelligence, straightforwardness, cool temperament, pleasant behaviour, gentle ways, dutifulness, etc. have made him one of the most liked and popular students in the school. Tom’s sweet temperament is his greatest quality. He never hurts others or speaks ill of others. He has a charming personality. For several years consecutively, he has been given the ‘Best Student’ award in the school.

Bài dịch:

Đừng đi trước mặt tôi, tôi không thể bước theo; đừng đi theo sau tôi, tôi không muốn dẫn dắt; Chỉ cần đi cạnh tôi, và làm bạn của tôi mà thôi”.

Tôi có một người bạn tốt như vậy đang ở cạnh tôi và luôn dang rộng bàn tay của mình khi tôi sắp trượt ngã. Anh ấy là tài sản quý báu nhất trong cuộc đời, mà tôi yêu quý hơn bất cứ thứ gì khác trong thế giới này. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.

Người bạn thân nhất của tôi là Tom Sangma. Chúng tôi đến từ cùng một khu phố. Nhà của chúng tôi ở gần nhau. Cả Tom và tôi đều cùng độ tuổi và mặt bằng kinh kế khá ngang nhau.

Trên thực tế, những gì đã củng cố tình bạn sâu đậm của chúng tôi là gia đình chúng tôi đã ở gần nhau trong một thời gian dài. Cha tôi và cha cậu ấy là bạn cùng lớp. Bạn thân nhất của mẹ tôi lại là mẹ của Tom. Một lý do khác, có lẽ đã giúp chúng tôi trở thành bạn tốt, là chúng tôi đã cùng nhau lớn lên. Chúng tôi đã trải qua những ngày thơ ấu chơi, đánh nhau, học hành, và tận hưởng mọi thứ cùng nhau.

Ký ức ngọt ngào của tôi về những ngày tháng vừa qua là một kỷ niệm xưa về những ngày vẻ bên nhau trong công ty của Tom. Hôm nay Tom và tôi học trong lớp mười trong một trường học có uy tín trong thị trấn. Chúng tôi thường đi học cùng nhau và đã may mắn được học cùng lớp trong hơn mười năm qua.

Tom có nhiều phẩm chất tuyệt vời của lòng tốt và trí nhớ. Sự giản dị, thông minh, gọn gàng, sáng dạ, thẳng thắn, dễ tính, cư xử tốt, tử tế, biết vâng lời,… đã làm cho cậu ấy trở thành một trong những học sinh được yêu quý và nổi tiếng nhất trong trường. Tính khí ngọt ngào của Tom là đức tính tốt đẹp nhất của cậu ấy. Cậu ấy không bao giờ làm tổn thương hoặc nói xấu người khác. Cậu ấy là một người có sức hút riêng. Trong nhiều năm liên tiếp, cậu ấy đã được trao giải “Học sinh xuất sắc nhất” trong trường.

Có lẽ bạn đã nhận thấy tác giả vô cùng yêu quý, trân trọng và tự hào về người bạn này. Còn bạn thì sao? Bạn có tự hào về người bạn thân nhất của mình? Hãy viết bài giới thiệu bạn thân bằng tiếng Anh với tình cảm chân thành nhất nhé.

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *