Cùng aroma viết về bạn thân bằng tiếng Anh thật vui nhé!


Hôm nay aroma sẽ cùng các bạn viết về bạn thân bằng tiếng Anh. Bạn hãy nghĩ về một người bạn thật đặc biệt với bạn, người luôn có mặt khi bạn cần và cùng chúng tôi tôn vinh những người bạn đó.

Cung-aroma-viet-ve-ban-than-bang-tieng-anh-nhe

I. Viết về bạn thân bằng tiếng Anh

My best friend’s my other half. She has the ability to make life seem fun again; she also can to lift my mood and my spirits by just being just herself. This girl has taken responsibility to make a joke for anyone in her family. A lot of people say we always act alike, but I myself think I can actually call her a real role model. Above her dark eyes lies a perfect set of full brown eyebrows. She has a rounded face with a brilliant smile. Her perfect nose accents nicely a face. Her own body curves to attract all men.

She is my best partner for my own life. Her name is Emma Smith, and I like call her EM. She’s the only one who knows me deeply. She knows my characteristic, from the outside to inside. She is able to feel my own mood. She knows when I’m happy and when I’m sad. She’s also sad when I am sad, and she is happy too when I am happy. She also is a person who knows how to respond all kinds of my mood, she knows the perfect way to comfort me. She is always there for me.

II. Từ mới khi viết về bạn thân bằng tiếng Anh

– my other half: một nửa của tôi

– mood [mu:d] : tâm trạng

– spirit [‘spirit] : tâm hồm

– brilliant [‘briljənt] : tỏa sáng

– characteristic [,kæriktə’ristik] : tính cách

III. Dịch bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Người bạn tốt nhất của tôi một nửa con lại của cuộc đời tôi. Cô ấy có khả năng làm cho cuộc sống của tôi vui vẻ trở lại; cô ấy chỉ câ là chính minh cũng có khả năng làm cho tâm trạng của tôi tốt hơn. Cô gái này có một trách nhiệm là làm vui lòng tất cả mọi người trong gia đình cô ấy và những người xung quanh cô trong đó có tôi nữa. Rất nhiều người nói rằng chúng tôi luôn luôn hành động giống nhau, nhưng bản thân tôi nghĩ rằng tôi thực sự có thể gọi cô ấy một hinh mẫu thực sự. Trên đôi mắt đen của cô là một bộ lông mày nâu hoàn hảo. Cô có một khuôn mặt tròn với một nụ cười rạng rỡ. Chiếc mũi nhỏ nhắn là điểm nhấn hoàn hảo cho khuôn mặt. đường cong cơ thể của mình để thu hút mọi chàng trai.

Cô ấy là người bạn tốt nhất suốt cuộc đời tôi. Tên cô ấy là Emma Smith, tuy nhiên tôi thích gọi cô là EM. Cô ấy là người duy nhất biết tôi rõ nhất. Cô biết tất cả về con người tôi, từ bên ngoài đến sâu bên trong. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của riêng tôi. Cô biết khi tôi đang hạnh phúc và khi tôi đang buồn. Cô ấy cũng buồn khi tôi buồn, và cô ấy cũng hạnh phúc khi tôi hạnh phúc. Cô cũng là một người biết làm thế nào để đối phó với tất cả các loại tâm trạng của tôi, cô ấy biết cách hoàn hảo để an ủi tôi. Cô luôn luôn ở đó cho tôi.

Còn bạn thân của bạn thì sao? Hãy viet ve ban than bang tieng anh và chia sẻ với chúng tôi bạn nhé!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *