30 câu hỏi liên quan đến giới thiệu bản thân tiếng Anh khi phỏng vấn


Khi phỏng vấn, nhiều bạn thể hiện sự lo lắng rõ ràng vì không biết cách giới thiệu bản thân tiếng Anh sao cho ấn tượng. Ngoài ra, bạn cũng còn nhiều phân vân khi không nắm được các câu hỏi liên quan đến giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn. Nếu đây là điều bạn quan tâm, hãy theo dõi bài viết sau nhé!

30-cau-hoi-lien-quan-den-gioi-thieu-ban-than-tieng-anh-khi-phong-van

30 câu hỏi liên quan đến giới thiệu bản thân tiếng Anh khi phỏng vấn

 1. When and where were you born? – Bạn sinh ra ở đâu và năm nào?
 2. How many brothers/ sisters do you have? What are their ages? – Bạn có bao nhiêu anh chị em? Họ bao nhiêu tuổi?
 3. In what other places have you lived besides here? – Bạn đã sống ở những nơi nào khác ngoài nơi đây?
 4. What are your favorite activities/hobbies/sports? Why? (Feel free to name several.) – Hoạt động/ sở thích/ môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Tại sao?
 5. What is the best place you’ve ever lived in or visited? Please explain. – Nơi tốt nhất bạn từng sống hoặc đến thăm là gì? Vui lòng giải thích.
 6. What is the accomplishment that you are proudest of in your life? Why are you proud of it? Please explain. – Thành tựu khiến bạn tự hào nhất trong cuộc sống của bạn là gì? Tại sao bạn tự hào về điều đó? Vui lòng giải thích.
 7. What is a weakness or flaw that you would like to eliminate? (Some examples are sleeping in too often, sloppiness, forgetting homework, eating too much junk food, etc.) – Điểm yếu hoặc thiếu sót mà bạn muốn loại bỏ là gì? (một số ví dụ như ngủ nhiều, cẩu thả, quên bài tập về nhà, ăn quá nhiều đồ ăn vặt, …).
 8. Please choose three words that describe you best: – Vui lòng chọn ra 3 từ để miêu tả về bạn hay nhất.
 9. What is something that you would like people to know about you? – Điều mà bạn muốn mọi người biết về bạn là gì?
 10. What is something that people might be surprised to know about you? – Điều khiến mọi người sẽ ngạc nhiên khi biết về bạn là gì?
 11. What is something that you would like to get around to doing some day? Why? – Bạn muốn nỗ lực làm gì trong một vài ngày? Tại sao?
 12. Name three things you could do without. – Kể tên 3 thứ mà bạn có thể bỏ qua.
 13. What is your favorite movie? – Bộ phim yêu thích của bạn là gì?
 14. What is your favorite book? – Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?
 15. What is your favorite CD? – Đĩa CD yêu thích của bạn là gì?
 16. What is the name of your favorite music group or singer? – Nhóm nhạc hoặc ca sĩ yêu thích là gì?
 17. What TV show do you try not to miss? – Chương trình TV mà bạn không thể bỏ qua là gì?
 18. What are your favorite foods? – Món ăn yêu thích của bạn là gì?
 19. What is/ are your favorite restaurant(s)? – Nhà hàng yêu thích của bạn là gì?
 20. What is one of your favorite memories? – Một trong những kỷ niệm yêu thích của bạn là gì?
 21. What is the best learning experience that you ever had? Please explain. – Kinh nghiệm học tập hay nhất mà bạn có là gì? Vui lòng giải thích.
 22. Are you a writer? If your answer is YES, what kinds of things do you write? Have you ever been published? – Bạn có phải nhà văn không? Nếu câu trả lời là có, thể loại bạn thường viết là gì? Bạn đã từng được xuất bản chưa?
 23. Why do people write? Tại sao mọi người viết?
 24. How did you learn to read? – Bạn đã học đọc như thế nào?
 25. What does a person have to do in order to be a good reader? – Một người phải làm gì để trở thành người đọc tốt?
 26. What kinds of books do you like to read? – Bạn thích đọc loại sách nào?
 27. How do you decide which books you’ll read? – Bạn quyết định quyển sách sẽ đọc như thế nào?
 28. Have you ever reread a book? If so, can you name it/ them here? – Bạn đã bao giờ đọc đi đọc lại một cuốn sách? Nếu vậy, bạn có thể kể tên nó/ chúng tại đây không?
 29. Do you ever read at home for pleasure? What kinds of things do you read at home for pleasure? – Bạn có bao giờ đọc sách ở nhà để giải trí? Bạn thường đọc thể loại gì ở nhà để giải trí?
 30. Who are your favorite authors? – Tác giả yêu thích của bạn là gì?
 31. In general, how do you feel about reading? – Nhìn chung bạn cảm thấy như thế nào về đọc sách?
 32. If someone were to write a newspaper or magazine article about you, what would you like the writer to use as a focus (central idea)? – Nếu ai đó viết báo hoặc tạp chí cho bạn, muốn người đó hướng đến ý tưởng nào?

Trên đây aroma đã gửi tới bạn 30 câu hỏi liên quan đến giới thiệu bản thân tiếng Anh khi phỏng vấn giúp bạn có thể chuẩn bị câu trả lời tốt hơn cũng như tâm lý thoải mái tự tin. Chúc bạn có phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh thành công!

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *