Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 đơn giản


Với các bạn học sinh sinh viên, giới thiện bản thân tiếng Anh là một trong những bài học căn bản nhằm rèn luyện kiến thức và kỹ năng hiệu quả. Trường hợp bạn mới bước vào lớp 6 và cần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, bạn sẽ thể hiện như thế nào? Bạn hãy theo dõi ngay bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 đơn giản sau đây nhé!

Bai-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-lop-6-don-gian

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 đơn giản lại ấn tượng

My name is Archana Mishra but generally called by everyone as Gudia. I am 12 years old, read in class 6th standard. I am a second child of my parents and have an elder brother. I have a joint family in which my uncle, grandparents and cousins in the same big house. We love each other very much and closely related to grandparents.

I have a group of friends however Sina is my best and true friend. I can share anything to her and she too. We read in the same school but in different sections. I like very much to tell jokes to my friends while being in the bus after school time.

I have a unique family. All the members of my family are broad and open minded. They always promote me to do well in every field. They never pull me back instead motivate. I am very happy to get birth in this family. My family is cross-cultural extended family where my uncles, aunts, grandparents, cousins, etc live together. I have great time with my family because we celebrate each festival together. I help other kids in family in doing their home works daily.

Bài dịch:

Tên tôi là Archana Mishra nhưng thường được mọi người gọi là Gudia. Tôi 12 tuổi, học lớp 6. Tôi là con thứ hai trong gia đình và có một người anh trai. Tôi có một gia đình nhiều thế hệ, trong đó có bác, ông bà và anh họ của tôi cùng sống trong một ngôi nhà lớn. Chúng tôi rất yêu thương nhau và thân thiết với ông bà.

Tôi có một nhóm bạn nhưng Sina là người bạn tốt nhất và đích thực của tôi. Tôi có thể chia sẻ bất cứ điều gì với cô ấy và ngược lại. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khối. Tôi rất thích kể chuyện cười với bạn bè khi đang ở trên xe buýt sau giờ học.

Tôi có một gia đình độc đáo. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều có thoải mái và cởi mở. Họ luôn khuyến khích tôi làm tốt mọi lĩnh vực. Họ không bao giờ kéo tôi trở lại thay vì động viên. Tôi rất vui khi được sinh ra trong gia đình này. Gia đình tôi là một gia đình đa văn hóa, nơi những người bác, cô, ông bà, anh chị em họ của tôi sống cùng nhau. Tôi có thời gian tuyệt vời với gia đình của tôi bởi chúng tôi tổ chức mừng lễ hội với nhau. Tôi giúp những anh em khác trong gia đình làm việc nhà hàng ngày.

Từ vựng:

Generally (adv): thường

Class (n): lớp

Child (n): trẻ em, con cháu, con cái

Brother (n): anh em

Family (n): gia đình

Uncle (n): chú bác

Granparent: ông bà

Cousin: anh họ, em họ

Aunt: cô, dì

Closely: gần gũi

Friend: bạn bè

To share (v): chia sẻ

School (n): trường

Section (n): khối

Joke (n): trò đùa, chuyện cười

To promote (v): khuyến khích

Field (n): lĩnh vực

To pull (v): kéo

Together: bên nhau

Festival (n): lễ hội

Daily (adv, adj): hàng ngày

Với bài gioi thieu ban than bang tieng anh lop 6 đơn giản trên đây, aroma hy vọng bạn sẽ có một phần giới thiệu bản thân phù hợp và đầy thiện cảm. Bạn hãy tự tin thể hiện bản thân mình trước bạn bè và xây dựng tình bạn thân thiết nhé!

Xem thêm: tieng anh trong doanh nghiep


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *