Học tiếng Anh qua bài hát “Thinking of you” (ATC)


“Thinking of you” của ATC là một bài hát rất catchy với những câu hát lặp đi lặp lại. Trong đó có cấu trúc câu “No matter…, no matter”. Hãy cùng học tiếng anh qua bài hát và tìm hiểu về cấu trúc câu này và qua bài thinking of you lời dịch dưới đây nhé:

LỜI & LỜI DỊCH

Điệp khúc:

Thinkin’ of you, I’m thinkin’ of you
Nghĩ về anh , em đang nghĩ về anh
All I can do is just think about you
Tất cả những gì em có thể làm chỉ là nghĩ về anh
Thinkin’ of you, I’m thinkin’ of you
Nghĩ về anh, em đang nghĩ về anh
Whenever I’m blue, I’m thinkin’ of you
Những lúc em buồn, em lại nghĩ về anh

No matter how I try, I don’t find a reason why
Dù em cố gắng đến đâu, em cũng không thể tìm được lý do vì sao
Believe me it’s no lie, I always have you on my mind
Hãy tin em, đó không phải lời nói dối, em luôn giữ anh trong tâm trí mình
No matter what I see, guess where I wanna be
Dù em nhìn thấy gì đi nữa, hãy đoán xem nơi em muốn đến
Love is the answer I will find
Tình yêu là câu trả lời em sẽ tìm thấy

[lặp lại điệp khúc]

No matter where I go, this is the only show
Dù em có đi đến đâu, đây cũng là vở kịch duy nhất
I’d like to be a part, come on and take my heart
Mà em muốn là một phần trong đó, hãy đến và mang trái tim em đi
No matter where you are, baby I can’t be far
Cho dù anh ở nơi đâu, anh yêu em cũng không thể cách xa
Cause I’ll be with you all the time
Bởi vì em sẽ bên cạnh anh mọi lúc

Thinking of you
Nghĩ về anh
Think about you all the time
Em luôn nghĩ về anh

This feelin’ deep inside, when you’re right by my side
Cảm giác từ trong sâu thẳm này, khi anh ở bên cạnh em
I’ll always be with you, believe me this is true
Em sẽ luôn bên anh, hãy tin em đó là sự thực
Whenever we apart, you’re deep with in my heart
Những khi mình cách xa, anh sẽ vẫn hằn sâu trong trái tim em
Cause you’ll be with me all the time
Bởi vì anh sẽ luôn bên em mọi lúc.

[lặp lại điệp khúc]

 

No matter where I go, this is the only show
Dù em có đi đến đâu, đây cũng là vở kịch duy nhất
I’d like to be a part, come on and take my heart
Mà em muốn là một phần trong đó, hãy đến và mang trái tim em đi
No matter where you are, baby I can’t be far
Cho dù anh ở nơi đâu, anh yêu em cũng không thể cách xa
Cause I’ll be with you all the time
Bởi vì em sẽ bên cạnh anh mọi lúc

 

[lặp lại điệp khúc]


Thinkin’ of you, I’m thinkin’ of you
Nghĩ về anh, em đang nghĩ về anh
Whenever I’m blue I’m thinkin’ of you
Những lúc em buồn, em chỉ nghĩ về anh

 

*Grammar note:

“Whenever I’m blue…”/ “Whenever we apart…”

– Whenever: bất cứ khi nào

– Mở rộng:

Từ để hỏi + ever: bất cứ, dù là…

VD:

Whatever: bất cứ cái gì

Whoever: bất cứ ai

Wherever: bất cứ nơi đâu

However: dù sao

  1. Cấu trúc No matter + từ để hỏi + Subject + Verb được lặp đi lặp lại trong bài hát có nghĩa là “Dù…”

VD:

“No matter how I try…”: dù tôi có cố gắng thế nào

“No matter what I see…”: dù tôi có thấy gì

“No matter where I go…”: dù tôi có đến nơi đâu

“No matter where you are…”: dù anh ở nơi đâu

wanna be = want to be

Mỗi bài hát tiếng Anh không chỉ để giải trí mà nó còn là nơi bạn có thể học nhiều kiến thức tiếng Anh rất thú vị đấy. Hãy cùng hoc tieng anh qua bai hat thinking of you nhé!

Nội dung khác liên quan:

>> Học tiếng anh qua bài hát Lean On

>> Học tiếng anh qua bài hát Colors of the wind


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *