học tiếng anh qua bài hát colors of the wind


Colors Of The Wind – do nhà thơ Stephen Schwartz và nhạc sĩ Alan Menken sáng tác riêng cho phim hoạt hình Pocahontas. Bài hát nói về sự tôn trọng thiên nhiên và kêu gọi con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Chúng ta cùng học tiếng anh qua bài hát colors of the wind nhé!

COLORS OF THE WIND

Think you own whatever land you land on 
Em hằng nghĩ sở hữu miền đất từng đặt chân

Earth is just a dead thing you can claim 
Địa cầu cũng chỉ thứ chết chóc khi em đòi hỏi

But I know every rock and tree and creature 
Nhưng anh biết mọi phiến đá, cây cối và muôn thú

Has a life, has a spirit, has a name 
Đều có cuộc sống, linh hồn, và tên gọi

Think the only people who are people 
Nghĩ về những người chỉ đơn thuần là con người

Are the people who look and think like you 
Chỉ vì dáng vẻ và suy nghĩ họ giống em

But if you walk the footsteps of a stranger 
Nếu bước đi trên đôi chân người lãng khách

You learn things you never knew 
Em sẽ học được bao điều mãi chưa hề biết

You never knew 
Em chưa bao giờ biết

Have you ever heard the wolf cry 
Đã bao giờ em nghe thấu giọt lệ sói hoang

to the blue corn moon? 
dành nơi ánh trăng ngà đượm buồn?

or ask the grinning bobcat why he grinned 
Hay thầm hỏi chú mèo rừng vì cớ sao lại cười

Can you sing with all the voices 
Liệu em có thể hát nên bằng âm vang

of the mountains? 
nơi núi đồi?

Can you paint with all the colors of the wind? 
Liệu em có thể vẽ bằng mọi sắc màu nơi gió ngàn?

Come run the hidden pine trails of the forest 
Chạy đến lối mòn ẩn sâu chốn rừng thẳm

Come taste the sun-sweet berries of the earth 
Nếm thử quả nắng ngọt mọng nơi địa cầu

Come roll in all the riches all around you 
Cuốn lấy mọi điều xa hoa bao quanh em

And for once never wonder what they’re worth 
Và thử một lần không bâng khuâng giá trị

The rainstorm and the rivers are my brothers 
Nơi bão táp và dòng sông là anh em

And the heron and the other are my friends 
Và chú chim diệc cùng rái cá là bạn bè

And we are all connected to each other 
Và chúng ta đều gắn kết cùng nhau

In a circle in a hoop that never ends 
Trong vòng luẩn quẩn không hồi kết

Have you ever heard the wolf cry 
Đã bao giờ em nghe thấu giọt lệ sói hoang

to the blue corn moon? 
dành nơi ánh trăng ngà đượm buồn?

or let the eagle tell you where he’s been 
Hay thầm hỏi chú mèo rừng vì cớ sao lại cười

Can you sing with all the voices 
Liệu em có thể hát nên bằng âm vang

of the mountains? 
nơi núi đồi?

Can you paint with all the colors of the wind? 
Liệu em có thể vẽ bằng mọi sắc màu nơi gió ngàn?

How high does the sycamore grow 
Bao cao khi cây sung trưởng thành

If you cut it down, then you’ll never know 
Nếu đốn ngã, em sẽ không nào biết được

And you’ll never hear the wolf cry 
Và em không bao giờ nghe thấu giọt lệ sói hoang

To the blue corn moon 
Dành đến nơi ánh trăng ngà đượm buồm

Or whether we are white or copper-skinned 
Dù đôi ta da trắng hay da màu

We need to sing with all the voices of the mountains 
Chỉ cần ta hát nên bằng âm vang nơi núi đồi?

Need to paint with all the colors of the wind 
Vẽ lên những sắc màu nơi gió ngàn

You can own the Earth and still all you’ll own is earth 
Em có thể nắm giữ cả địa cầu và mọi thứ sẽ là của riêng em

Until you can paint with all the colors of the wind 
Đến khi em có thể vẽ bằng mọi sắc màu nơi gió ngàn

 

Một số từ vựng trong bài hoc tieng anh qua bai hat colors of the wind:

Claim /kleim/: sự đòi hỏi

Creature /’kri:tʃə/: sinh vật, loài vật

Spirit /’spirit/: tinh thần, linh hồn

Stranger /’streindʤə/: người lạ mặt

Grin /grin/: cười ngạo, cười toe toét

Bobcat /’bɔbkæt/: linh miêu, mèo rừng

Wolf /wulf/: chó sói

Pine /pain/: cây thông

Trails /treil/

Forest /’fɔrist/: rứng
Sycamore /’sikəmɔ:/: cây sung dâu

Berry /’beri/: hột, quả mọng

Copper-skinned /’kɔpə skind/: da màu

Nội dung khác liên quan:

>> HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT HAPPY

>> HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT LEMON TREE


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *