Học tiếng anh qua bài hát top of the world


“Top of the world” – là một trong số những bản nhạc gắn liền với tên tuổi của The Carpenters. Kể từ khi phát hành vào năm 1973 đến nay ca khúc đã được khán giả nhiều thế hệ đón nhận và yêu thích. Bài học hôm nay sẽ nghe và học tiếng anh qua bài hát Top of the world các bạn nhé!

TOP OF THE WORLD -The Carpenters

Such a feelin’s comin’ over me 
Có một cảm giác đang dâng lên trong em

There is wonder in most everthing I see 
điều diệu kỳ ở trong hầu hết mọi điều em nhìn thấy

Not a cloud in the sky got the sun in my eyes

Đám mây kia không thể nào che được ánh mặt trời trong đôi mắt em

and I won’t be surprised if it’s a dream 

Và em sẽ không ngạc nhiên nếu đó là giấc mơ

Everything I want the world to be 
Tất cả mọi điều em muốn về thế giới này

Is now coming true especially for me 
Giờ hóa thành sự thực chỉ cho riêng em

and the reason is clear 
Và lý do rõ ràng,

It’s because you are here 
Bởi vì có anh đây

You’re the nearest thing to heaven that I’ve seen 
Anh là điều dễ dàng nhất để đến Thiên Đường mà em từng thấy

I’m on the top of the world lookin’ down on creation 
Em đang ở trên cả thế giới nhìn xuống nhân loại

and the only explanation I can find 
Và chỉ lời giải thích duy nhất em có thể tìm được

Is the love that I’ve found 
Là tình yêu mà em đã tìm thấy

Every since you’ve been around your love 
mỗi khi từ lúc anh đến bên em

Put me at the top of the world 
đặt em lên tận đỉnh thế giới

Something in the wind has learned my name 
Có điều gì đó trong cơn gió biết được tên của em

And it’s tellin’ me that things are not the same 
Và nó nói với em rằng mọi thứ không giống nhau

In the leaves on the trees and the touch of the breeze 
Trong những chiếc lá trên cây và cái chạm của cơn gió nhẹ

There’s a pleasin’ sense of happiness for me 
Có một cảm giác dễ chịu của niềm hạnh phúc giành cho em

There is only one wish on my mind 
Chỉ có một mong ước duy nhất trong tâm trí em

When this day is through I hope that I will find 
Khi ngày hôm nay trôi đi, em hy vọng sẽ tìm thấy

that tomorrow will be just the same for you and me 
Rằng ngày mai sẽ vẫn như thế với anh và em

All I need will be mine if you are here 
Những gì em cần sẽ là của em nếu có anh ở bên

I’m on the top of the world lookin’ down on creation 
Em đang ở trên đỉnh thế giới nhìn xuống nhân loại

and the only explanation I can find 
Và lý giải duy nhất em có thể tìm thấy

Is the love that I’ve found 
Là tình yêu em đã tìm được

Every since you’ve been around your love 
kể từ lúc anh đến bên em

Put me at the top of the world 
Đặt em lên tận đỉnh thế giới

I’m on the top of the world lookin’ down on creation 
Em đang ở trên đỉnh thế giới nhìn xuống tất cả

and the only explanation I can find 
Và lời giải thích duy nhất

Is the love that I’ve found 
Là tình yêu mà em đã tìm thấy

Every since you’ve been around your love 
từ lúc tình yêu của anh đến bên em

Put me at the top of the world 
đã đặt em lên tận đỉnh thế gian

 

 

*Vocabulary Notes:

Wonder /’wʌndə/: kỳ diệu, kỳ quan

Creation /kri:’eiʃn/: sự tạo thành, sự sáng tạo (thế giới)

Explanation /,eksplə’neiʃn/: sự giải thích

Breeze /bri:z/: gió nhẹ

Happiness /’hæpinis/: sự hạnh phúc, sung sướng

Heaven /’hevn/: thiên đường

Most/ most of + N: hầu như, gần như

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Học tiếng anh qua bài hát

>> Học tiếng anh qua bài hát bất hủ Every breath you take


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *