Dạy tiếng anh giao tiếp qua những câu đàm thoại


Hiện nay, có rất nhiều trung tâm tiếng anh dạy về giao tiếp, cũng đồng nghĩa với nó là có rất nhiều cách dạy tiếng anh giao tiếp. Cách dạy giao tiếp gắn với tình huống và các câu đàm thoại ngắn là cách mà Aroma sử dụng.

Trung tâm tiếng anh Aroma là trung tâm tiếng anh chỉ dành cho người đi làm. Hiểu được những đặc trưng tâm lý cũng như đặc trưng của người đi làm, trung tâm Aroma luôn gắn việc học giao tiếp với thực hành, với những tình huống giao tiếp cụ thế. Sau đây, chúng tôi muốn gửi đến bạn một số tình huống đàm thoại cơ bản trong giao tiếp.

dạy tiếng anh giao tiếp qua những câu đàm thoại

CONGRATULATIONS: LỜI CHÚC MỪNG

  1. I’d like to congratulate you on…

Chúc mừng bạn…

A: I’d like to congratulate you on your promotion, Mr Ford.

Ông Ford, chúc mừng ông thăng chức.

B: Thank you very much, but I hate having to leave

Cám ơn nhưng tôi không thích ra đi.

A: We hate to close you, too. I wish you every success in your new position.

Chúng tôi cũng không muốn ông ra đi, hy vọng ông thành công ở vị trí mới.

  1. Allow me to offer my warmest congratulations on…

Cho phép chúng tôi gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến…

A: Allow me to offer my warmest congratulations on yours success.

Tôi xin nồng nhiệt chúc mừng thành công mà anh đạt được.

B: That’s very kind of you. We’ve jusst tried our best.

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của ông. Chúng tôi chỉ cố gắng hết sức mình thôi.

  1. Please congratulate … for me.

Xin chuyển lời chúc mừng… giùm tôi.

A: Please congratulate the others for me.

Xin chuyển lời chúc mừng đến những  người khác giùm tôi.

B: Thanks. I will

Cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời.

  1. Well done!

Làm rất tốt!

A: Dad! Have you heared about the football game? We won!

Bố, bố có nghe kết quả trận bóng đá chưa? Chúng ta thắng rồi!

B: Well done!

Làm tốt lắm

  1. I must congratulation you.

Tôi nhất định phải chúc mừng bạn.

A: I’ve heard you’ve been accepted to Harvard!

Tôi nghe nói bạn đã được nhận vào học trường đại học Harvard rồi!

B: Yeah, I heard from them last week.

Đúng thế, tuần trước tôi nhận được thông báo của họ.

A: That’s wonderful! I must congratulation you. I’m very happy for you.

Thế thì tốt quá! Tôi nhất định phải chúc mừng bạn Tôi thật sự rất mừng cho bạn.

B: Thank you. I’m afraid I will have to work even harder.

Cảm ơn, e rằng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa.

Đây là một ví dụ điển hình và rất thường gặp trong những tình huống giao tiếp hàng ngày. Nó cũng là cách day hoc tieng anh giao tiep mà Aroma mong muốn bạn có thể luyện tập thường xuyên và trau dồi liên tục.

Tham khảo them:

Áp dụng một số thành ngữ tiếng anh vào thực tế


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *