Tình huống bàn về quy định mới – Tiếng Anh xuất nhập khẩu


Trong xuất nhập khẩu, các quy định mới về thủ tục hải quan, chứng từ, hàng hóa, vận chuyển thường xuyên thay đổi và có thể ảnh hưởng đến từng loại hàng hóa khác nhau. Chính vì vậy, bạn cần tìm hiểu các quy định thường và trao đổi bằng tiếng Anh xuất nhập khẩu với đối tác thường xuyên. Vậy bạn có biết nên trao đổi gì với đối tác? Hãy cùng aroma tiếng Anh cho người đi làm tìm hiểu nhé!

Tinh-huong-ban-ve-quy-dinh-moi-tieng-anh-xuat-nhap-khau

Hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu – tình huống bàn về quy định mới

Giselle: Good morning, Brian. This is Giselle calling from Intergroup in Kansas City. – Xin chào, Bian. Tôi là Giselle gọi cho anh từ Intergroup ở thành phố Kansas.

Brian: Hi, Giselle. How are you? – Xin chào, Giselle. Cô khỏe không?

Giselle: I’m great, thanks. Listen, the reason I’m calling is that I wanted to touch base with you about the new proposed regulations. Have you had a chance to review them? – Tôi khỏe lắm, cảm ơn anh. Nghe này, lý do tôi gọi cho anh là tôi muốn bàn bạc với anh về các quy định mới được đề xuất. Anh đã có thời gian xem xét chúng chưa?

Brian: We’ve only had time to give them a cursory look, but I think we have a grasp on what the changes will be. I don’t think that most of the new regulations would apply to our class of cargo. As long as our certificates of origin are in order and our shipping agents are well informed of the changes, we won’t have anything to be concerned about. Rest assured we’ll take care of all that. – Chúng tôi chỉ có thời gian để xem qua thôi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có nắm bắt được những gì sẽ thay đổi. Tôi không nghĩ rằng hầu hết các quy định mới sẽ áp dụng cho loại hàng hóa của chúng ta. Miễn là giấy chứng nhân xuất xứ của chúng ta hợp lệ và đại lý tàu của chúng ta phản hồi các thay đổi nhanh, chúng ta sẽ không có gì phải bận tâm. Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ lo mọi thứ.

Giselle: That’s good to hear. Won’t the customs procedures be different, though? I understand that there are changes to the regulations affecting which containers we can use and how we transport our freight. – Thật tốt khi nghe điều đó. Vậy các thủ tục hải quan cũng không có gì thay đổi đúng không? Tôi hiểu rằng những thay đổi đối với các quy định sẽ ảnh hưởng đến các thùng chứa hàng mà chúng ta sử dụng và làm thế nào chúng ta vận chuyển hàng hóa của mình.

Brian: No, lucky for us, all we need to do is to put some additional information on our waybills and make sure our packing lists reflect the same information. – Không, thật may cho chúng ta, tất cả chúng ta những gì chúng ta cần làm là bổ sung thêm một số thông tin vào các phiếu mua hàng của chúng ta và đảm bảo danh sách đóng gói của chúng ta phản ánh cùng một thông tin.

Giselle: I’m relieved to hear that. You’ve really put my mind at ease, thanks. – Tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Anh thực sự đã làm tâm trí tôi thoải mái, cảm ơn anh.

Brian: Don’t mention it. While I have you on the phone, do you mind if I ask you a couple of questions about the latest order? – Đừng bận tậm đến nó. Trong khi tôi nói chuyện với cô, cô coa phiền không nếu tôi hỏi cô một đôi câu hỏi về đơn hàng mới nhất?

Giselle: No, not at all. Fire away. – Không, không hoàn toàn nhé. Cúp máy nhé.

Vậy là bạn đã được tìm hiểu thêm một đoạn hội thoại tiếng Anh xuất nhập khẩu nữa. Aroma hy vọng bạn sẽ áp dụng tình huống bàn về quy định mới và đạt được thỏa thuận tốt đẹp trong mỗi thương vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.

Xem thêm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *