Tự nói về sở thích bằng tiếng anh của bạn như thế nào?


Nếu người khác yêu cầu bạn nói về sở thích bằng tiếng anh, bạn sẽ nói về điều gì. Bạn sẽ nói như thế nào? Dưới đây, chúng tôi có cung cấp một bài thuyết trình ngắn gọn nói về sở thích bằng tiếng anh của một người đam mê khiêu vũ. Bạn hãy đọc và cho tôi biết ý kiến của bạn nhé!

sở thích khiêu vũ

  1. Tự nói về sở thích bằng tiếng anh cho người yêu thích “ dancing”

Firstly, I need to tell that many people like dancing. Dance is passion. It brings the chance to express emotions.

Secondly, dancing includes hand eye coordination, rhythm, timing, technique and all your emotion and personality. I’m very dedicated to dancing and I also practice as usually as possible during my school schedule. Maybe someday I can become a professional dancer but I do not know now. Furthermore, person can dance in some clubs too. I think that dance will be able to show how you feel the music.

Thirdly, I need to say about dance style and I think that hip hop is really interesting and fun. You may start it anytime you like. You do not have to be a good dancer when you start and you also do not have to buy specially clothes. Just a loose pants and a t-shirt. In hip hop, everyone has their own style.

In conclusion, dance is great! Dance can support to relax and raise mood. People dance and feel  better about life! they will feel how their body changes. Dance is not only a sport. It also a hobby which is healthy for all people.

2. Dịch đoạn văn tiếng anh về sở thích cho người đam mê khiêu vũ

Đầu tiên, tôi cần phải nói rằng nhiều người thích khiêu vũ. Khiêu vũ là niềm đam mê. Nó mang đến cơ hội để bày tỏ cảm xúc.

Thứ hai, khiêu vũbao gồm sự phối hợp tay mắt, nhịp điệu, thời gian, kỹ thuật và tất cả cảm xúc và cá tính của bạn . Tôi nhảy rất thường xuyên và tôi cố gắng khiêu vũ mọi lúc tôi có thể trong với một lịch học dày đặc. Có lẽ một ngày nào đó tôi có thể trở thành một vũ công chuyên nghiệp nhưng hiện tại bây giờ, đó là niềm đam mê. Hơn nữa, mọi người có thể khiêu vũ trong các câu lạc bộ. Tôi nghĩ rằng khiêu vũ sẽ có thể hiển thị như thế nào bạn cảm nhận âm nhạc.

Tiếp đến, tôi cần phải nói về phong cách khiêu vũ và tôi nghĩ rằng hip hop thực sự rất vui và thú vị. Bạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào bạn muốn. Bạn không cần phải là một vũ công tốt ngay khi bắt đầu và bạn cũng không cần phải mua quần áo đặc biệt. Chỉ cần một chiếc quần rộng và một cái áo t-shirt. Với hip hop, mọi người đều có thể trình diễn theo phong cách riêng của họ.

Cuối cùng tôi muốn nói là khiêu vũ là điều tuyệt vời! Khiêu vũ có thể giúp bạn thư giãn và truyền cảm hứng. Mọi người khiêu vũ và họ có thể cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn! họ sẽ cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể của họ. Khiêu vũ không chỉ là một môn thể thao. Nó cũng là một sở thích đó là lành mạnh cho tất cả mọi người.

Còn bạn, bạn noi ve so thich bang tieng anh của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi bạn nhé!

Nội dung khác liên quan:

>> BÀI LUẬN VỀ SỞ THÍCH MÔN VÕ KARATE BẰNG TIẾNG ANH

>> VIẾT VỀ LỢI ÍCH CỦA SỞ THÍCH LƯỚT INTERNET BẰNG TIẾNG ANH


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *