Học tiếng Anh qua bài hát Price Tag – Jessie J ft B.O.B


Khi mua sắm, bạn có bao giờ chần chừ về giá cả? Nhấc lên rồi đặt xuống nhưng vẫn chần chừ chưa thể quyết định vì nhìn thấy giá của nó. Nếu bạn đang có cảm xúc khi nghĩ về điều đó thì hãy vui lên và cùng lắng nghe và học tiếng Anh qua bài hát Price Tag do Jessie J ft B.O.B  trình bày. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vui hơn nhiều đấy!

Cùng học tiếng Anh qua bài hát Price Tag – Jessie J ft B.O.B vui nhộn

Seems like everybody’s got a price,

Dường như người nào cũng có thể mua được cả,

I wonder how they sleep at night.

Tôi tự hỏi làm sao họ yên giấc ngủ say

When the sale comes first,

Khi mà câu chuyện đến trước,

And the truth comes second,

Và sự thật theo sau,

Just stop, for a minute and

Hãy dừng lại, chờ một chút và

Smile

Mỉm cười

Why is everybody so serious!

Tại sao mọi người lại cứ khô khan thế!

Acting so damn mysterious

Hành động bí ẩn một cách khốn nạn

You got your shades on your eyes

Đeo chiếc kính râm che mắt lại

And your heels so high

Và đôi giầy cao gót quá cao

That you can’t even have a good time.

Khiến bạn không bao giờ thoải mái

[Pre-chorus]

Everybody look to their left (yeah)

Mọi người cùng nhìn về bên trái nào (yeah)

Everybody look to their right (ha)

Mọi người cùng nhìn về bên phải nào (yeah)

Can you feel that (yeah)

Các bạn có nhận thấy không (yeah)

We’re paying with love tonight

Chúng ta sẽ trả giá họ bằng tình yêu đêm nay

[Chorus]

It’s not about the money, money, money

Chuyện này không phải về tiền, tiền, tiền

We don’t need your money, money, money

Chúng tôi không cần tiền, tiền, tiền của các bạn

We just wanna make the world dance,

Chúng tôi chỉ muốn làm thế giới nhún nhảy,

Forget about the Price Tag

Vậy nên đừng có mơ đến cái bảng giá

Ain’t about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching.

Không phải về (ha) Ka-Ching Ka-Ching

Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling

Không phải là về (yeah) tiếng Ba-Bling Ba-Bling

Wanna make the world dance,

Muốn làm thế giới nhún nhảy thôi

Forget about the Price Tag.

Vậy nên hãy quên ngay cái bảng giá

[Jessie J]

We need to take it back in time,

Chúng ta cần phải làm mọi thứ trở lại thời quá khứ

When music made us all UNITE!

Khi âm nhạc làm tất cả chúng ta cùng ĐOÀN KẾT bên nhau!

And it wasn’t low blows and video hoes,

Và sẽ không có mấy thứ như “thổi bên dưới” hay là những video

Am I the only one gettin’… tired?

Có phải tôi là kẻ duy nhất cảm thấy… mệt mỏi?

Why is everybody so obsessed?

Sao mọi người lại bị ám ảnh như vậy?

Money can’t buy us happiness

Tiền bạc đâu có mua được hạnh phúc

Can we all slow down and enjoy right now

Chúng ta có thể nào sống chậm lại và hưởng thụ ngay lập tức

Guarantee we’ll be feeling Alright.

Đảm bảo chúng ta sẽ cảm thấy thật là thoải mái

[Pre-chorus]

Everybody look to their left (yeah)

Mọi người cùng nhìn về bên trái nào (yeah)

Everybody look to their right (ha)

Mọi người cùng nhìn về bên phải nào (yeah)

Can you feel that (yeah)

Các bạn có nhận thấy không (yeah)

We’re paying with love tonight

Chúng ta sẽ trả giá họ bằng tình yêu đêm nay

[Chorus]

It’s not about the money, money, money

Chuyện này không phải về tiền, tiền, tiền

We don’t need your money, money, money

Chúng tôi không cần tiền, tiền, tiền của các bạn

We just wanna make the world dance,

Chúng tôi chỉ muốn làm thế giới nhún nhảy,

Forget about the Price Tag

Vậy nên đừng có mơ đến cái bảng giá

Ain’t about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching.

Không phải về (ha) Ka-Ching Ka-Ching

Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling

Không phải là về (yeah) tiếng Ba-Bling Ba-Bling

Wanna make the world dance,

Muốn làm thế giới nhún nhảy thôi

Forget about the Price Tag.

Vậy nên hãy quên ngay cái bảng giá

[B.o.B]

Yeah yeah

Well, keep the price tag

Ừ, cứ giữ lấy mấy cái bảng giá đó đi

And take the cash back

Và giữ mấy tiền của các người lại

Just give me six strings and a half step.

Chỉ cần cho tôi sáu cái và một nửa cái nữa

And you can keep the cars

Và các người có thể giữ chiếc xe đó

Leave me the garage

Đi khỏi ga-ra

And all I..

Và tất cả tôi…

Yes all I need are keys and guitars

Đúng vậy tất cả tôi cần là chìa khóa và đàn ghita

And guess what, in 30 seconds I’m leaving to Mars

Và hãy đoán thử xem, trong ba mươi giây nữa tôi sẽ rời đến sao Hỏa

Yes we leaving across these undefeatable odds

Đúng vậy, chúng ta chạy băng qua những thứ bừa bộn không thể dọn dẹp

Its like this man, you can’t put a price on the life

Giống như người đàn ông này, bạn không thể đặt giá trên cuộc sống

We do this for the love so we fight and sacrifice everynight

Chúng ta làm việc này cho tình yêu nên chúng ta chiến đấu và hy sinh mỗi đêm

So we aint gon stumble and fall never

Nên chúng ta sẽ không vấp ngã và chịu thua bao giờ

Waiting to see, a sign of defeat uh uh

Hãy đợi chờ để thấy một dấu hiệu của chiến thắng uh uh

So we gon keep everyone moving their feet

Nên chúng ta hãy tiếp tục cùng mọi người di chuyển bước chân của họ

So bring back the beat and everybody sing

Nên hãy đem lại nhịp đập và mọi người cùng hát

It’s not about…

Không phải về…

[Chorus]

It’s not about the money, money, money

Chuyện này không phải về tiền, tiền, tiền

We don’t need your money, money, money

Chúng tôi không cần tiền, tiền, tiền của các bạn

We just wanna make the world dance,

Chúng tôi chỉ muốn làm thế giới nhún nhảy,

Forget about the Price Tag

Vậy nên đừng có mơ đến cái bảng giá

Ain’t about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching.

Không phải về (ha) Ka-Ching Ka-Ching

Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling

Không phải là về (yeah) tiếng Ba-Bling Ba-Bling

Wanna make the world dance,

Muốn làm thế giới nhún nhảy thôi

Forget about the Price Tag.

Vậy nên hãy quên ngay cái bảng giá

It’s not about the money, money, money

Chuyện này không phải về tiền, tiền, tiền

We don’t need your money, money, money

Chúng tôi không cần tiền, tiền, tiền của các bạn

We just wanna make the world dance,

Chúng tôi chỉ muốn làm thế giới nhún nhảy,

Forget about the Price Tag

Vậy nên đừng có mơ đến cái bảng giá

Ain’t about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching.

Không phải về (ha) Ka-Ching Ka-Ching

Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling

Không phải là về (yeah) tiếng Ba-Bling Ba-Bling

Wanna make the world dance,

Muốn làm thế giới nhún nhảy thôi

Forget about the Price Tag.

Vậy nên hãy quên ngay cái bảng giá

[Jessie J -Outro]

Yeah, yeah

Oo-oooh

Forget about the price tag.

Hãy quên đi cái bảng giá.

Bạn đã cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn khi học tiếng Anh qua bài hát Price Tag – Jessie J ft B.O.B vui nhộn? Hãy lắng nghe và nhún nhảy theo giai điệu bài hát Price Tag, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, yêu đời và có động lực để mua sắm cũng như chinh phục những thử thách sắp tới. Bạn cũng đừng quên đón xem các bài hát học tiếng Anh ý nghĩa khác nữa nhé!

Có thể bạn sẽ thích:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *