Học tiếng anh qua bài hát “If I Ain’t Got You” (Alicia Keys)


“If I Ain’t Got You” của Alicia Keys là một bài hát không chỉ được đánh giá rất cao về thanh nhạc mà lời bài hát cũng được yêu thích bởi ý nghĩa nhân văn của nó. Không chỉ là lời thổ lộ của một cô gái, “mọi thứ là vô nghĩa nếu em không có anh”, bài hát còn đề cao những giá trị tinh thần vượt lên trên những vật chất tầm thường. Đây là một bài hát có lời khá dễ học, chúng ta sẽ được làm quen với từ “ain’t” – cách nói của từ “don’t”/ hay “haven’t” trong văn nói. Hãy cùng học tiếng anh qua bài hát có lời dịch video dưới đây nhé:

 

LỜI & LỜI DỊCH BÀI HÁT ‘ IF I AIN’T GOT YOU’

Some people live for the fortune

Vài người sống vì của cải
Some people live just for the fame

Vài người sống vì danh vọng
Some people live for the power, yeah

Vài người sống vì quyền lực
Some people live just to play the game

Vài người sống chỉ như một cuộc chơi
Some people think that the physical things

Vài người nghĩ rằng những thứ vật chất
Define what’s within

Quyết định giá trị bên trong
And I’ve been there before

Trước đây em cũng từng như thế
But that life’s a bore

Nhưng cuộc sống đó thật nhàm chán
So full of the superficial

Và đầy giả tạo

(điệp khúc)
Some people want it all

Vài người muốn có tất cả
But I don’t want nothing at all

Nhưng em lại chẳng muốn gì cả
If it ain’t you, baby

Nếu như không phải là anh, anh yêu
If I ain’t got you, baby

Nếu em không có được anh
Some people want diamond rings

Vài người muốn nhẫn kim cương
Some just want everything

Vài người chỉ muốn mọi thứ
But everything means nothing

Nhưng mọi thứ vẫn là vô nghĩa
If I ain’t got you, yeah

Nếu em không có được anh

Some people search for a fountain

Vài người tìm kiếm dòng suối thần
That promises forever young

Hứa hẹn làm cho mình trẻ mãi
Some people need three dozen roses

Vài người cần 3 tá đóa hoa hồng
And that’s the only way to prove you love them

Và đó là cách duy nhất để thể hiện bạn yêu họ
Hand me the world on a silver platter

Đưa cho em một thế giới nằm trên chiếc đĩa bạc
And what good would it be

Nhưng nó thì tốt đẹp chỗ nào?
With no one to share

Khi không ai chia sẻ
With no one who truly cares for me
Không ai thực lòng quan tâm đến em
(lặp lại điệp khúc)
If I ain’t got you with me, baby

Nếu em không có anh bên cạnh, anh yêu
So nothing in this whole wide world don’t mean a thing

Không có thứ gì trên toàn thế giới này có ý nghĩa cả
If I ain’t got you with me, baby

Nếu em không có anh bên cạnh, anh yêu

Vừa được biết nhiều bài hát nổi tiếng, vừa được biết nhựng từ, những cấu trúc mới sử dụng trong văn nói hằng ngày, học tiếng anh qua bài hát có lời dịch video quả là một cách học thú vị đúng không nào?

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Học tiếng anh qua bài hát

>> Học tiếng anh qua bài hát Let Her Go


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *