Mẫu câu hữu dụng của tiếng anh trong xuất nhập khẩu (P3)


Trong hoạt động xuất nhập khẩu, để phục vụ chiến lược sản phẩm mới của công ty, bạn cần không ngừng tìm kiếm những nguyên liệu phù hợp, sản phẩm mới tiềm năng. Với những yêu cầu đối tác gửi sản phẩm thử, mẫu thử đó, bạn sẽ cần đến Mẫu câu hữu dụng của tiếng anh trong xuất nhập khẩu (P3) này. Bạn xem nhé!

mau-cau-huu-dung-cua-tieng-anh-trong-xuat-nhap-khau-p3

Mẫu câu hữu dụng của tiếng anh trong xuất nhập khẩu (P3)

  1. Would you please send us your catalogue best terms for this new product?

Ông vui lòng gửi cho chúng tôi bản giới thiệu danh mục sản phẩm tốt nhất cho sản phẩm mới này được không?

  1. Please send us samples of the waterpoof cloth that you can supply from stock.

Vui lòng gửi cho chúng tôi mẫu vải không thấm nước mà các ông có thể cung cấp hàng hóa.

  1. We would like to have sampe of various sizes of your lastest leather jackets together with the lowest price.

Chúng tôi cần có mẫu của các cỡ khác nhau của áo khóa jacket bằng da mới nhất của các ông cung cấp cùng mức giá thấp nhất.

  1. We are looking for quality chemical fiber. Would you please send us a sample at your earliest convenience?

Chúng tôi đang tìm kiếm chất xơ hóa học có chất lượng. Các ông vui lòng gửi cho chúng tôi một mẫu sớm nhất có thể được không?

  1. We would like to ask whether you could give us the catalogue of any new models of swim-suits.

Chúng tôi muốn biết liệu các ông có thể gửi cho chúng tôi một danh mục của bất kỳ mẫu đồ bơi mới nào của các ông không?

  1. We would be appreciated if you could send us a sample of your new product.

Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu các ông gửi cho chúng tôi một mẫu sản phẩm mới của các ông.

  1. We should be glad if you could send us a copy of your lastest catalogue.

Chúng tôi sẽ rất vui nếu các ông gửi cho chúng tôi một bản sao của danh mục sản phẩm mới nhất.

  1. We are looking for the items that we faxed to you and would be grateful if you could send samples of the same.

Chúng tôi đang tìm kiếm những mặt hàng mà chúng tôi đã chuyển bằng fax sang các ông và sẽ rất vui mừng nếu các ông gửi các mẫu của mặt hàng đó.

  1. Will you kindly send us samples of the lastest items of your company?

Các ông có thể gửi cho chúng tôi những mẫu thử của các mặt hàng mới của công ty ông không?

  1. We have seen your advertisement in the newspaper for your lastest product, and we should like to have a sample thereof.

Chúng tôi đã thấy quảng cáo của các ông cho sản phẩm mới nhất trên báo chí, và chúng tôi muốn có một mẫu của mặt hàng đó.

Sử dụng các Mẫu câu hữu dụng của tiếng anh trong xuất nhập khẩu (P3), bạn sẽ có cách giao tiếp với đối tác một cách trang trọng, lịch sự. Đó không chỉ là sự tôn trọng với công ty sản xuất mà còn thể hiện thiện chí hợp tác của công ty bạn. Sự đơn giản và hiệu quả trong tiếng anh sẽ giúp công việc kinh doanh phát triển.

Chúc bạn đạt được thành công với tiếng anh trong xuất nhập khẩu!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *