Mẫu câu hữu dụng trong tiếng anh xuất nhập khẩu (P2)


Sau khi đã giới thiệu về công ty, bạn thường cần sử dụng các mẫu câu hữu dụng trong tiếng anh xuất nhập khẩu để giới thiệu về sản phẩm. Hãy đưa ra những ưu điểm vượt trội của sản phẩm và tạo cơ hội để khách hàng trải nghiệm chất lượng sản phẩm thông qua các đơn hàng thử nhé!

mau-cau-huu-dung-trong-tieng-anh-xuat-nhap-khau

Mẫu câu hữu dụng trong tiếng anh xuất nhập khẩu (P2)

  1. May I introduce our latest products to you? I belive they might be of interest to you.

Ông vui lòng cho phép tôi giới thiệu về sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Tôi tin rằng ông sẽ thích chúng.

  1. Would you like to have a look at our catalogue covering the complete line of our goods?

Ông có muốn xem catalogue giới thiệu đầy đủ các mặt hàng của chúng tôi không?

  1. The offical authority certifies our products for safety and we warantee the high quality.

Sản phẩm của chúng tôi đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận về độ an toàn và chúng tôi đảm bảo về chất lượng cao của chúng.

  1. We are capable of providing the high quality goods and after-sale services.

Chúng tôi có khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hậu mãi tốt.

  1. I’m sure that you will be impressed with this advanced design.

Tôi chắc chắn rằng ông sẽ ấn tượng với thiết kế tiên tiến này.

  1. We’re certain that the quality of this product will give you full satisfaction.

Chúng tôi chắc chắn rằng  chất lượng của sản phẩm này sẽ làm ông hài lòng hoàn toàn.

  1. Our goods are made of the best materials and excellent workmanship, and are second to none in design and durability.

Hàng hóa của chúng tôi được sản xuất bởi nguyên liệu tốt nhất và tay nghề khéo léo, và không ai sánh bằng về thiết kế và độ bền.

  1. Large orders are now pouring in from China and the market here is also very strong.

Các đơn hàng lớn đang đổ về từ Trung Quốc và thị trường ở đây cũng rất lớn.

  1. We belive that the quality of our products will make you place a trail order.

Chúng tôi yin rằng chất lượng của các sản phẩm của chúng tôi sẽ khiến ông thử đặt hàng.

  1. These products are slightly higher in price than those produced by the other manufacturers, but we are sure they are far better in quality.

Những sản phẩm này có giá hơi cao hơn một chút so với sản phẩm của hãng khác nhưng chúng tôi chắc chắn chúng có chất lượng vượt trội.

Vocabulary

Complete line: toàn bộ, đầy đủ

Warantee (= guarantee) : đảm bảo

Capable of: có khả năng

After-sale services: các dịch vụ hậu mãi

Material: nguyên liệu

Workmanship: tay nghề

Durability: độ bền

A trial order: đơn hàng thử

Slightly: hơi

Bạn hãy sử dụng mẫu câu hữu dụng trong tiếng anh xuất nhập khẩu sao cho nâng tâm sản phẩm. Nếu sản phẩm có điểm bất lợi do giá cả hơi ca so với thị trường, bạn hãy vận dụng các thế mạnh khác của sản phẩm để che lấp nhé.

Chúc bạn thành công với tiếng anh xuất nhập khẩu!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *