Cuốn sách gối đầu giường của ai đang học tiếng anh xuất nhập khẩu


Với ấn bản thứ 2 này, cuốn sách Export – Import And Logistics Management là một nguồn tài nguyên phù hợp nhất cho các khóa học sau đại học về chuyên ngành quản lý kinh doanh và quản lý kinh doanh quốc tế. Cuốn sách trình bày tỉ mỉ các nguyên tắc và thực hành nhập khẩu, xuất khẩu, hậu cần và quản lý bằng ngôn ngữ tiếng anh mang tính chuyên ngành cao. Có thể nói đây là cuốn sách chuyên ngành tiếng anh xuất nhập khẩu hay nhất.

sach-tieng-anh-xuat-nhap-khau

Với toàn cầu hoá và tự do hoá tác động đến thương mại quốc tế trong những cách nhiều hơn một, thế giới của hàng nhập khẩu và xuất khẩu đã phải đối mặt với những thay đổi mạnh mẽ trong thập kỷ qua. Khi nền kinh tế đang mở cửa cho đầu tư nước ngoài và mở rộng, các quốc gia đang đặt ra những quy định mới để thích ứng với những thay đổi. Trong một tình thế nhiều thay đổi như vậy, việc thiết yếu với các học viên theo học quản lý kinh doanh để hiểu kỹ lưỡng, sự năng động của các lĩnh vực xuất nhập khẩu và quản lý hậu cần. Do đó, nó là một phần của giáo trình quy định tại nhiều trường đại học giảng dạy các khóa học quản trị kinh doanh như MIB và MBA.

Cuốn sách tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu Export – Import And Logistics Management đã được cấu trúc để trang trải tất cả các khái niệm quan trọng và các bài học theo các giáo trình, trong khi vẫn giữ trong tâm trí của Luật Quản lý ngoại hối của chính phủ Ấn Độ năm 1999. Tác giả sử dụng những kinh nghiệm giáo dục phong phú của mình trong hơn 20 năm để hiểu được nhu cầu cần thiết của học viên và thiết kế một cuốn sách bao gồm cả về mặt lý thuyết chính xác và thực tế hữu ích.

Cuốn sách gồm 8 phần có hệ thống các chủ đề lớn giới thiệu lần lượt tới các học viên. Tác giả bắt đầu với một phần giới thiệu nhỏ nhưng cốt yếu của môi trường xuất nhập khẩu. Các phần sau đây bao gồm các chủ đề như: Tài chính, Bảo hiểm hàng hóa, tác động của tự do hóa, và những người khác. Phần bảy là chỉ dành riêng cho các nghiên cứu về nhập khẩu. Và phần cuối cùng đào sâu vào quản lý luận và thảo luận về kênh phân phối, Vận chuyển và Chuyển khoản quốc tế nhiều hơn nữa.

Trong phiên bản thứ 2 này, học viên sẽ được tìm hiểu một bài học về quản lý rủi ro ngoại hối. Chương này mô tả chi tiết các cách khuyến khích xuất khẩu khác nhau và thủ tục của nó. Có rất nhiều bài tập được cung cấp ở cuối mỗi chương để khuyến khích thảo luận và thăm dò trong sinh viên. Dự định để có ích cho giáo viên cũng như sinh viên, văn bản này cũng phục vụ như là một điểm tham chiếu cho các nhà nhập khẩu, xuất khẩu và các doanh nhân.

Export – Import And Logistics Management là lựa chọn thông minh cho tất cả ai muốn tìm hiểu sâu hơn và trở thành chuyên gia trong chuyên ngành tieng anh xuat nhap khau


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *